Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
24.11.2003 10:56 Uchwała Nr XIII/95/03 Rady Miasta Przeworska w sprawie wyboru ławników do Sądu Rejonowego w Przeworsku.
24.11.2003 10:41 Uchwała Nr XIII/94/03 Rady Miasta Przeworska w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Kilińskiego"
24.11.2003 10:30 Uchwała Nr XIII/93/03 Rady Miasta Przeworska w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Studziańska II"
21.11.2003 14:37 Uchwała Nr XIII/92/03 Rady Miasta Przeworska w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Orląt Lwowskich"
21.11.2003 14:01 Uchwała Nr XIII/91/03 Rady Miasta Przeworska w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Misiągiewicza - Pszenna"
20.11.2003 12:35 Uchwała Nr XIII/90/03 Rady Miasta Przeworska w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Pod Rozborzem II"
20.11.2003 11:55 Uchwała Nr XIII/89/03 Rady Miasta Przeworska w sprawie zaciągnięcia zobowiązań w zakresie podejmowania inwestycji o wartości przekraczającej kwotę ustaloną w budżecie miasta na rok 2003.
20.11.2003 10:43 Uchwała Nr XIII/88/03 Rady Miasta Przeworska w sprawie wyrażenia zgody na użyczenie części nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miejskiej Przeworsk na rzecz Przedsiębiorstwa TRAX- BRW s
20.11.2003 10:13 Uchwała Nr XIII/87/03 Rady Miasta Przeworska w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości miejskiej w drodze bezprzetargowej.