Paweł Wołowiec

Miejsce pracy
Urząd Miasta Przeworska ; ul. Jagiellońska 10 ; 37-200 Przeworsk
Telefon
16 648-78-44 wew. 129
E-mail:
p.wolowiec@przeworsk.um.gov.pl