Rafał Anklewicz

Stanowisko
Kierownik Referatu Organizacyjnego i Informatyki
Miejsce pracy
Urząd Miasta Przeworska
Telefon
16 648 78 44; wew. 108
E-mail:
org@przeworsk.um.gov.pl