Rejestr zmian w biuletynie

01.06.2020

Treść zmiany:
Dodanie podkatalogu Sesja RM - 28 maja 2020 do katalogu Kadencja 2018-2023 w menu przedmiotowym

05.05.2020

Treść zmiany:
Dodanie podkatalogu Sesja RM - 30 kwietnia 2020 do katalogu Kadencja 2018-2023 w menu przedmiotowym

21.04.2020

Treść zmiany:
Ukrycie podkatalogu Miejsca zbiórki zużytych baterii małogabarytowych w menu przedmiotowym
Treść zmiany:
Ukrycie podkatalogu Zezwolenia do odbioru odpadów komunalnych i inne w menu przedmiotowym
Treść zmiany:
Zmiana nazwy katalogu Plan gospodarki odpadami w menu przedmiotowym (nowa nazwa Gospodarka odpadami)
Treść zmiany:
Ukrycie podkatalogu Warunki na uzyskanie decyzji dotyczącej wycinki drzew i krzewów - Informacje w menu przedmiotowym
Treść zmiany:
Usunięcie podkatalogu Sprzedaż mieszkań komunalnych - Informacje z katalogu Ochrona Środowiska w menu przedmiotowym
Treść zmiany:
Usunięcie podkatalogu Sprzedaż działek wieczystego użytkowania - Informacje z katalogu Ochrona Środowiska w menu przedmiotowym

25.03.2020

Treść zmiany:
Dodanie podkatalogu Sesja RM - 19 marca 2020 do katalogu Kadencja 2018-2023 w menu przedmiotowym

17.03.2020

Treść zmiany:
Zmiana kolejności wyświetlania elementów w katalogu Wybory Menu przedmiotowego

poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 ...następna