Rejestr zmian w biuletynie

20.11.2012

Treść zmiany:
Dodanie podkatalogu MPZP obowiązujące do katalogu Miejscowe Plany Zagospodarowania Przestrzennego w menu przedmiotowym
Treść zmiany:
Dodanie podkatalogu Ogłoszenia/Obwieszczenia do katalogu Miejscowe Plany Zagospodarowania Przestrzennego w menu przedmiotowym
Treść zmiany:
Dodanie podkatalogu Formularze/Druki/Wnioski do katalogu Gospodarka Przestrzenna i Budownictwo w menu przedmiotowym
Treść zmiany:
Dodanie podkatalogu Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego do katalogu Gospodarka Przestrzenna i Budownictwo w menu przedmiotowym
Treść zmiany:
Usunięcie podkatalogu Postanowienia z katalogu Gospodarka Przestrzenna i Budownictwo w menu przedmiotowym
Treść zmiany:
Usunięcie podkatalogu Komunikaty, obwieszczenia z katalogu Gospodarka Przestrzenna i Budownictwo w menu przedmiotowym
Treść zmiany:
Usunięcie podkatalogu Miejscowe Plany Zagospodarowania Przestrzennego z katalogu Gospodarka Przestrzenna i Budownictwo w menu przedmiotowym
Treść zmiany:
Dodanie podkatalogu Miejscowe Plany Zagospodarowania Przestrzennego do katalogu Gospodarka Przestrzenna i Budownictwo w menu przedmiotowym
Treść zmiany:
Zmiana nazwy katalogu Decyzje o warunkach zabudowy w menu przedmiotowym (nowa nazwa Decyzje)
Treść zmiany:
Usunięcie podkatalogu Wypisy i wyrysy ze Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Przewors z katalogu Gospodarka Przestrzenna i Budownictwo w menu przedmiotowym

poprzednia ... 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 ...następna