Rejestr zmian w biuletynie

17.07.2020

Dotyczy dokumentu:
INFORMACJA DLA MIESZKAŃCÓW MIASTA PRZEWORSKA - DECYZJA PAŃSTWOWEGO POWIATOWEGO INSPEKTORA SANITARNEGO W PRZEWORSKU z dnia 16 lipca 2020 r. dotycząca przydatności wody do spożycia z wodociągu Przeworsk w miejscowości Przeworsk.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
INFORMACJA DLA MIESZKAŃCÓW MIASTA PRZEWORSKA - DECYZJA PAŃSTWOWEGO POWIATOWEGO INSPEKTORA SANITARNEGO W PRZEWORSKU z dnia 15 lipca 2020 r. dotycząca przydatności wody do spożycia z wodociągu Przeworsk w miejscowości Przeworsk.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony dla zadania pn.: Dostawa wyposażenia dla Miejskiej Biblioteki Publicznej w Przeworsku etap 2" - drugi przetarg
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony dla zadania pn.: Dostawa wyposażenia dla Miejskiej Biblioteki Publicznej w Przeworsku etap 2" - drugi przetarg
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Ogłoszenie o zamówieniu"
Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony dla zadania pn.: Dostawa wyposażenia dla Miejskiej Biblioteki Publicznej w Przeworsku etap 2" - drugi przetarg
Treść zmiany:
Dodano załącznik "SIWZ wraz z załacznikami"
Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony dla zadania pn.: Dostawa wyposażenia dla Miejskiej Biblioteki Publicznej w Przeworsku etap 2" - drugi przetarg
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Formularz cenowy, opis przedmiotu zamówienia -zał. nr 2 do siwz"
Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony dla zadania pn.: Dostawa wyposażenia dla Miejskiej Biblioteki Publicznej w Przeworsku etap 2" - drugi przetarg
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

16.07.2020

Dotyczy dokumentu:
Oświadczenia majątkowe pracowników jednostek podległych za 2019 rok.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Bujny_Barbara.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenia majątkowe pracowników jednostek podległych za 2019 rok.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Bułaś_Lidia.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenia majątkowe pracowników jednostek podległych za 2019 rok.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Darecka_Anna.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenia majątkowe pracowników jednostek podległych za 2019 rok.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Kaduk_Zbigniew.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenia majątkowe pracowników jednostek podległych za 2019 rok.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Kaszuba_Krystyna.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenia majątkowe pracowników jednostek podległych za 2019 rok.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Kowal_Beata.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenia majątkowe pracowników jednostek podległych za 2019 rok.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Kowalski_Andrzej.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenia majątkowe pracowników jednostek podległych za 2019 rok.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Mirek_Maciej.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenia majątkowe pracowników jednostek podległych za 2019 rok.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Łuczyk_Grzegorz.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenia majątkowe pracowników jednostek podległych za 2019 rok.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Motyka_Barbara.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenia majątkowe pracowników jednostek podległych za 2019 rok.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Ożóg_Krzysztof.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenia majątkowe pracowników jednostek podległych za 2019 rok.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Prochowski_Henryk.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenia majątkowe pracowników jednostek podległych za 2019 rok.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Przeszłowski_Aleksander.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenia majątkowe pracowników jednostek podległych za 2019 rok.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Romankiewicz_Alicja.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenia majątkowe pracowników jednostek podległych za 2019 rok.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Sebzda_Bogdan.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenia majątkowe pracowników jednostek podległych za 2019 rok.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Storek_Agnieszka.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenia majątkowe pracowników jednostek podległych za 2019 rok.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Szczepańska_Elżbieta.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenia majątkowe pracowników jednostek podległych za 2019 rok.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Szylar_Marta.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenia majątkowe pracowników jednostek podległych za 2019 rok.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Trelka_Magdalena.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenia majątkowe pracowników jednostek podległych za 2019 rok.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenia majątkowe pracowników Urzędu Miasta Przeworska za 2019 rok.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Kisiel_Leszek.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenia majątkowe pracowników Urzędu Miasta Przeworska za 2019 rok.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Superson_Wojciech.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenia majątkowe pracowników Urzędu Miasta Przeworska za 2019 rok.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Jarosz_Dorota.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenia majątkowe pracowników Urzędu Miasta Przeworska za 2019 rok.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zakrzewska_Agnieszka.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenia majątkowe pracowników Urzędu Miasta Przeworska za 2019 rok.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Adrian_Witold.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenia majątkowe pracowników Urzędu Miasta Przeworska za 2019 rok.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Machała_Maria.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenia majątkowe pracowników Urzędu Miasta Przeworska za 2019 rok.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Mazurkiewicz_Jolanta.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenia majątkowe pracowników Urzędu Miasta Przeworska za 2019 rok.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Pałka_Małgorzata.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenia majątkowe pracowników Urzędu Miasta Przeworska za 2019 rok.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

15.07.2020

Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr 85/2020 Burmistrza Miasta Przeworska z dnia 15 lipca 2020 r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zapytanie ofertowe dla zadania pn.:„Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu miasta Przeworska w 2020 roku”
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zapytanie ofertowe dla zadania pn.:„Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu miasta Przeworska w 2020 roku”
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zapytanie ofertowe dla zadania pn.:„Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu miasta Przeworska w 2020 roku”
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr 84/2020 Burmistrza Miasta Przeworska z dnia 13 lipca 2020 r. w sprawie zmian w budżecie miasta na 2020 rok.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr 83/2020 Burmistrza Miasta Przeworska z dnia 3 lipca 2020 r. w sprawie zmian w budżecie miasta na 2020 rok.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

14.07.2020

Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony dla zadania pn.: Dostawa wyposażenia dla Miejskiej Biblioteki Publicznej w Przeworsku etap 2"
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony dla zadania pn.: Dostawa wyposażenia dla Miejskiej Biblioteki Publicznej w Przeworsku etap 2"
Treść zmiany:
Dodano załącznik "unieważnienie postępowania"
Dotyczy dokumentu:
Zasady wynajmowania lokali mieszkalnych z zasobu Gminy Miejskiej Przeworsk
Treść zmiany:
Zmieniono tytuł załącznika z "Zmiana uchwały Rady Miasta PrzeworskaNr LV3582002 z dnia 7 października 2002 r. w sprawie zasad wynajmowanialokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasoby Gminy MiejskiejPrzeworsk.pdf" na "Zmiana uchwały Rady Miasta Przeworska Nr LV3582002 zdnia 7 października 2002 r. w sprawie zasad wynajmowania lokaliwchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy MiejskiejPrzeworsk.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Zasady wynajmowania lokali mieszkalnych z zasobu Gminy Miejskiej Przeworsk
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zmiana uchwały Rady Miasta Przeworska Nr LV3582002z dnia 7 października 2002 r. w sprawie zasad wynajmowania lokaliwchodzących w skład mieszkaniowego zasoby Gminy MiejskiejPrzeworsk.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony dla zadania pn.: Dostawa wyposażenia dla Miejskiej Biblioteki Publicznej w Przeworsku etap 2"
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony dla zadania pn.: Dostawa wyposażenia dla Miejskiej Biblioteki Publicznej w Przeworsku etap 2"
Treść zmiany:
Dodano załącznik "informacja z otwarcia ofert"
Dotyczy dokumentu:
Zasady wynajmowania lokali mieszkalnych z zasobu Gminy Miejskiej Przeworsk
Treść zmiany:
Zmieniono tytuł załącznika z "Uchwała w sprawie zasad wynajmowanialokali wchodzšcych w sklad mieszkaniowego zasobu Gminy MiejskiejPrzeworsk.pdf" na "Uchwała w sprawie zasad wynajmowania lokaliwchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy MiejskiejPrzeworsk.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Zasady wynajmowania lokali mieszkalnych z zasobu Gminy Miejskiej Przeworsk
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Uchwała w sprawie zasad wynajmowania lokaliwchodzšcych w sklad mieszkaniowego zasobu Gminy MiejskiejPrzeworsk.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Zasady wynajmowania lokali mieszkalnych z zasobu Gminy Miejskiej Przeworsk
Treść zmiany:
Usunięto załącznik
Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony dla zadania pn. " Wykonanie właściwych prac w ramach zadania pn.: „Stabilizacja osuwiska w rejonie ul. Czarnieckiego wraz z odbudową dróg i infrastruktury technicznej” – etap III"
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony dla zadania pn. " Wykonanie właściwych prac w ramach zadania pn.: „Stabilizacja osuwiska w rejonie ul. Czarnieckiego wraz z odbudową dróg i infrastruktury technicznej” – etap III"
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty"

poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 ... następna