Rejestr zmian w biuletynie

15.03.2018

Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony na zadanie pn:"Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego ( koordynatora projektu) dla zadania pn: Dostawa i montaż kolektorów słonecznych, instalacji fotowoltaicznych oraz kotłów na biomasę na terenie Miasta Przeworska i Gminy Błażowa w ramach projektu „Odnawialne źródła energii w Mieście Przeworsku i Gminie Błażowa”
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony na zadanie pn:"Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego ( koordynatora projektu) dla zadania pn: Dostawa i montaż kolektorów słonecznych, instalacji fotowoltaicznych oraz kotłów na biomasę na terenie Miasta Przeworska i Gminy Błażowa w ramach projektu „Odnawialne źródła energii w Mieście Przeworsku i Gminie Błażowa”
Treść zmiany:
Dodano załącznik "modyfikacja siwz - 2"
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr 19/2018 Burmistrza Miasta Przeworska z dnia 22 lutego 2018r. w sprawie zmian w budżecie miasta na rok 2018
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr 18/2018 Burmistrza Miasta Przeworska z dnia 20 lutego 2018r. w sprawie wystawienia faktur VAT, faktur korygujących oraz not korygujących
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr 17/2018 Burmistrza Miasta Przeworska z dnia 20 lutego 2018r. w sprawie zmian w budżecie miasta na rok 2018
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr 16/2018 Burmistrza Miasta Przeworska z dnia 16 lutego 2018r. w sprawie powołania zespołu zadaniowego
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr 16/2018 Burmistrza Miasta Przeworska z dnia 16 lutego 2018r. w sprawie powołania zespołu zadaniowego
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr 15/2018 Burmistrza Miasta Przeworska z dnia 12 lutego 2018 r. w sprawie ustalenia podstawowych założeń i kierunków działania w zakresie ochrony ludności, obrony cywilnej i bezpieczeństwa miasta Przeworska w 2018 r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Link kierujący do strony Dziennika Urzędowego Województwa Podkarpackiego
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Link kierujący do strony serwisu Monitora Polskiego
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Link kierujący do strony serwisu Dziennika Ustaw
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

poprzednia ... 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 ... następna