Rejestr zmian w biuletynie

01.10.2018

Dotyczy dokumentu:
Postanowienie Komisarza Wyborczego w Przemyślu w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych - wybory samorządowe 21.10.2018 r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Załącznik do postanowienia Komisarza Wyborczego w Przemyślu w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych - wybory samorządowe 21.10.2018 r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Protokół Nr 38/2018 z kontroli Komisji Rewizyją Rady Miasta Przeworska przeprowadzonej w dniu 31.08.2018 r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr 95/2018 Burmistrza Miasta Przeworska z dnia 17 września 2018 r. w sprawie zmian w budżecie miasta na rok 2018.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr 95/2018 Burmistrza Miasta Przeworska z dnia 17 września 2018 r. w sprawie zmian w budżecie miasta na rok 2018.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr 95/2018 Burmistrza Miasta Przeworska z dnia 17 września 2018 r. w sprawie zmian w budżecie miasta na rok 2018.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "ZBM_95_2018.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony dla zadania pn:"Dostawa nagłośnienia scenicznego sceny letniej w ramach projektu pn.: Rozwój Infrastruktury kulturalnej oraz rozwój oferty kulturalnej, na terenie Gmin MOF Jarosław-Przeworsk"- II
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony dla zadania pn:"Dostawa nagłośnienia scenicznego sceny letniej w ramach projektu pn.: Rozwój Infrastruktury kulturalnej oraz rozwój oferty kulturalnej, na terenie Gmin MOF Jarosław-Przeworsk"- II
Treść zmiany:
Dodano załącznik "informacja z otwarcia ofert"
Dotyczy dokumentu:
Protokół Nr LV/2018 ze zwyczajnej sesji Rady Miasta Przeworska odbytej w dniu 30 sierpnia 2018 r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

25.09.2018

Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr 100/2018 Burmistrza Miasta Przeworska z dnia 24 września 2018 r. w sprawie ustalenia pełnej wysokości stypendium szkolenego o charakterze socjalnym dla ucznió zamieszkałych na terenie Gminy Miejskiej Przeworsk.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr 99/2018 Burmistrza Miasta Przeworska
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr 98/2018 Burmistrza Miasta Przeworska
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr 97/2018 Burmistrza Miasta Przeworska
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr 96/2018 Burmistrza Miasta Przeworska
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr 95/2018 Burmistrza Miasta Przeworska z dnia 17 września 2018 r. w sprawie zmian w budżecie miasta na rok 2018.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr 94/2018 Burmistrza Miasta Przeworska z dnia 17 września 2018 r. w sprawie powołania Zespołu Interdyscyplinarnego ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr 93/2018 Burmistrza Miasta Przeworska z dnia 10 września 2018 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia drugiego przetargu w dniu 14 września 2018 r. na sprzedaż nieruchomości miejskich położonych przy ul. Kościuszki, ul. Gen. Andersa oraz ul. Armii Krajowej w Przeworsku___________________________ oraz Zarządzenie Burmistrza Miasta Przeworska z dnia r 93A_2018 z dnia 11 września 2018 r. w sprawie zapewnienia obsługi systemu informatycznego podczas wyborów samorządowych, zarządzonych na dzień 21.10.2018 r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr 92/2018 Burmistrza Miasta Przeworska z dnia 3 września 2018 r. w sprawie powołania zespołu zadaniowego ds. budżetu obywatelskiego.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr 91/2018 Burmistrza Miasta Przeworska z dnia 3 września 2018 r. w sprawie zmian w budżecie miasta na rok 2018.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr 90/2018 Burmistrza Miasta Przeworska z dnia 31 sierpnia 2018 r. w sprawie zmian w budżecie miasta na rok 2018.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr 89/2018 Burmistrza Miasta Przeworska
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr 88/2018 Burmistrza Miasta Przeworska
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr 87/2018 Burmistrza Miasta Przeworska
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr 86/2018 Burmistrza Miasta Przeworska
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr 85/2018 Burmistrza Miasta Przeworska
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr 84/2018 Burmistrza Miasta Przeworska
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr 83/2018 Burmistrza Miasta Przeworska
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr 82/2018 Burmistrza Miasta Przeworska
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr 82/2018 Burmistrza Miasta Przeworska
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr 82/2018 Burmistrza Miasta Przeworska
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr 81/2018 Burmistrza Miasta Przeworska
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr 80/2018 Burmistrza Miasta Przeworska
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr 80/2018 Burmistrza Miasta Przeworska
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr 81/2018 Burmistrza Miasta Przeworska
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr 79/2018 Burmistrza Miasta Przeworska
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 ... następna