Rejestr zmian w biuletynie

14.07.2020

Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony dla zadania pn.: Dostawa wyposażenia dla Miejskiej Biblioteki Publicznej w Przeworsku etap 2"
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony dla zadania pn.: Dostawa wyposażenia dla Miejskiej Biblioteki Publicznej w Przeworsku etap 2"
Treść zmiany:
Dodano załącznik "unieważnienie postępowania"
Dotyczy dokumentu:
Zasady wynajmowania lokali mieszkalnych z zasobu Gminy Miejskiej Przeworsk
Treść zmiany:
Zmieniono tytuł załącznika z "Zmiana uchwały Rady Miasta PrzeworskaNr LV3582002 z dnia 7 października 2002 r. w sprawie zasad wynajmowanialokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasoby Gminy MiejskiejPrzeworsk.pdf" na "Zmiana uchwały Rady Miasta Przeworska Nr LV3582002 zdnia 7 października 2002 r. w sprawie zasad wynajmowania lokaliwchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy MiejskiejPrzeworsk.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Zasady wynajmowania lokali mieszkalnych z zasobu Gminy Miejskiej Przeworsk
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zmiana uchwały Rady Miasta Przeworska Nr LV3582002z dnia 7 października 2002 r. w sprawie zasad wynajmowania lokaliwchodzących w skład mieszkaniowego zasoby Gminy MiejskiejPrzeworsk.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony dla zadania pn.: Dostawa wyposażenia dla Miejskiej Biblioteki Publicznej w Przeworsku etap 2"
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony dla zadania pn.: Dostawa wyposażenia dla Miejskiej Biblioteki Publicznej w Przeworsku etap 2"
Treść zmiany:
Dodano załącznik "informacja z otwarcia ofert"
Dotyczy dokumentu:
Zasady wynajmowania lokali mieszkalnych z zasobu Gminy Miejskiej Przeworsk
Treść zmiany:
Zmieniono tytuł załącznika z "Uchwała w sprawie zasad wynajmowanialokali wchodzšcych w sklad mieszkaniowego zasobu Gminy MiejskiejPrzeworsk.pdf" na "Uchwała w sprawie zasad wynajmowania lokaliwchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy MiejskiejPrzeworsk.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Zasady wynajmowania lokali mieszkalnych z zasobu Gminy Miejskiej Przeworsk
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Uchwała w sprawie zasad wynajmowania lokaliwchodzšcych w sklad mieszkaniowego zasobu Gminy MiejskiejPrzeworsk.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Zasady wynajmowania lokali mieszkalnych z zasobu Gminy Miejskiej Przeworsk
Treść zmiany:
Usunięto załącznik
Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony dla zadania pn. " Wykonanie właściwych prac w ramach zadania pn.: „Stabilizacja osuwiska w rejonie ul. Czarnieckiego wraz z odbudową dróg i infrastruktury technicznej” – etap III"
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony dla zadania pn. " Wykonanie właściwych prac w ramach zadania pn.: „Stabilizacja osuwiska w rejonie ul. Czarnieckiego wraz z odbudową dróg i infrastruktury technicznej” – etap III"
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty"

09.07.2020

Dotyczy dokumentu:
Burmistrz Miasta Przeworska ogłasza drugi nieograniczony ustny przetarg na sprzedaż nieruchomości położonych przy ul. Gorliczyńskiej w Przeworsku.
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Burmistrz Miasta Przeworska ogłasza drugi nieograniczony ustny przetarg na sprzedaż nieruchomości położonych przy ul. Gorliczyńskiej w Przeworsku.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Burmistrz Miasta Przeworska ogłasza pierwszy nieograniczony ustny przetarg na sprzedaż nieruchomości położonych przy ul. Nad Stawem w Przeworsku.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 ... następna