Rejestr zmian w biuletynie

03.07.2020

Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr 74/2020 Burmistrza Miasta Przeworska z dnia 15 czerwca 2020 r. w sprawie ustalenia miesięcznej wysokości dotacji dla niepublicznych przedszkoli działających na terenie miasta Przeworska.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr 74/2020 Burmistrza Miasta Przeworska z dnia 15 czerwca 2020 r. w sprawie ustalenia miesięcznej wysokości dotacji dla niepublicznych przedszkoli działających na terenie miasta Przeworska.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "ZBM_74_2020.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr 73/2020 Burmistrza Miasta Przeworska z dnia 10 czerwca 2020 r. w sprawie powołania operatorów informatycznej obsługi obwodowych komisji wyborczych.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr 73/2020 Burmistrza Miasta Przeworska z dnia 10 czerwca 2020 r. w sprawie powołania operatorów informatycznej obsługi obwodowych komisji wyborczych.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "ZBM_73_2020.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr 72/2020 Burmistrza Miasta Przeworska z dnia 10 czerwca 2020 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Przeworska na 2020 rok.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr 72/2020 Burmistrza Miasta Przeworska z dnia 10 czerwca 2020 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Przeworska na 2020 rok.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "ZBM_72_2020.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr 69/2020 Burmistrza Miasta Przeworska z dnia 8 czerwca 2020 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Przeworska na 2020 rok.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr 69/2020 Burmistrza Miasta Przeworska z dnia 8 czerwca 2020 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Przeworska na 2020 rok.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "ZBM_69_2020.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr 51/2020 Burmistrza Miasta Przeworska z dnia 22 kwietnia 2020 r. w sprawie ustalenia limitów kosztów połączeń związanych z korzystaniem ze służbowego telefonu komórkowego.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr 51/2020 Burmistrza Miasta Przeworska z dnia 22 kwietnia 2020 r. w sprawie ustalenia limitów kosztów połączeń związanych z korzystaniem ze służbowego telefonu komórkowego.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "ZBM_51_2020.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony dla zadania pn. " Wykonanie właściwych prac w ramach zadania pn.: „Stabilizacja osuwiska w rejonie ul. Czarnieckiego wraz z odbudową dróg i infrastruktury technicznej” – etap III"
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony dla zadania pn. " Wykonanie właściwych prac w ramach zadania pn.: „Stabilizacja osuwiska w rejonie ul. Czarnieckiego wraz z odbudową dróg i infrastruktury technicznej” – etap III"
Treść zmiany:
Dodano załącznik "informacja z otwarcia ofert"

02.07.2020

Dotyczy dokumentu:
Wniosek o dopisanie do spisu wyborców.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Wniosek o wydanie zaświadczenia o prawie do głosowania.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

01.07.2020

Dotyczy dokumentu:
Sesja RM Przeworska - 25 czerwca 2020 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Głosowanie imienne w sprawie przyjęcia protokołuz sesji odbytej w dniu 19 marca 2020 r."
Dotyczy dokumentu:
Sesja RM Przeworska - 25 czerwca 2020 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Głosowanie imienne w sprawie przyjęcia protokołuz sesji odbytej w dniu 30 kwietnia 2020 r."
Dotyczy dokumentu:
Sesja RM Przeworska - 25 czerwca 2020 r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr XXIII/244/2020 Rady Miasta Przeworska z dnia 25 czerwca 2020 r. w sprawie udzielenia wotum zaufania dla Burmistrza Miasta Przeworska.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Uchwała Nr XXIII/244/2020 Rady Miasta Przeworska"
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr XXIII/244/2020 Rady Miasta Przeworska z dnia 25 czerwca 2020 r. w sprawie udzielenia wotum zaufania dla Burmistrza Miasta Przeworska.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr XXIII/245/2020 Rady Miasta Przeworska z dnia 25 czerwca 2020 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdań finansowych oraz sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Miejskiej Przeworsk za rok 2019.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Uchwała Nr XXIII/245/2020 Rady Miasta Przeworska"
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr XXIII/245/2020 Rady Miasta Przeworska z dnia 25 czerwca 2020 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdań finansowych oraz sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Miejskiej Przeworsk za rok 2019.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr XXIII/246/2020 Rady Miasta Przeworska z dnia 25 czerwca 2020 r. w sprawie udzielenia Burmistrzowi Miasta Przeworska absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2019 rok.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Uchwała Nr XXIII/246/2020 Rady Miasta Przeworska"
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr XXIII/246/2020 Rady Miasta Przeworska z dnia 25 czerwca 2020 r. w sprawie udzielenia Burmistrzowi Miasta Przeworska absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2019 rok.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr XXIII/247/2020 Rady Miasta Przeworska z dnia 25 czerwca 2020 r. w sprawie zmian w budżecie miasta na 2020 rok.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Uchwała Nr XXIII/247/2020 Rady Miasta Przeworska"
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr XXIII/247/2020 Rady Miasta Przeworska z dnia 25 czerwca 2020 r. w sprawie zmian w budżecie miasta na 2020 rok.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr XXIII/248/2020 Rady Miasta Przeworska z dnia 25 czerwca 2020 r. w sprawie upoważnienia Burmistrza Miasta Przeworska do zaciągnięcia zobowiązania wykraczającego poza rok budżetowy 2020 na zadanie pn. ,,Dokumentacja na przebudowę dróg Krasickiego – Tysiąclecia - Konopnickiej – Dynowska”.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Uchwała Nr XXIII/248/2020 Rady Miasta Przeworska"
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr XXIII/248/2020 Rady Miasta Przeworska z dnia 25 czerwca 2020 r. w sprawie upoważnienia Burmistrza Miasta Przeworska do zaciągnięcia zobowiązania wykraczającego poza rok budżetowy 2020 na zadanie pn. ,,Dokumentacja na przebudowę dróg Krasickiego – Tysiąclecia - Konopnickiej – Dynowska”.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr XXIII/249/2020 Rady Miasta Przeworska z dnia 25 czerwca 2020 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Przeworskiemu na realizację zadania publicznego ,,Dokumentacja na przebudowę dróg Krasickiego - Tysiąclecia - Konopnickiej – Dynowska.”
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Uchwała Nr XXIII/249/2020 Rady Miasta Przeworska"
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr XXIII/249/2020 Rady Miasta Przeworska z dnia 25 czerwca 2020 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Przeworskiemu na realizację zadania publicznego ,,Dokumentacja na przebudowę dróg Krasickiego - Tysiąclecia - Konopnickiej – Dynowska.”
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr XXIII/250/2020 Rady Miasta Przeworska z dnia 25 czerwca 2020 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Przeworsk na opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. ,,Przebudowa drogi gminnej nr 110827R w Rozborzu - ul. Pod Rozborzem w Przeworsku”.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Uchwała Nr XXIII/250/2020 Rady Miasta Przeworska"
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr XXIII/250/2020 Rady Miasta Przeworska z dnia 25 czerwca 2020 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Przeworsk na opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. ,,Przebudowa drogi gminnej nr 110827R w Rozborzu - ul. Pod Rozborzem w Przeworsku”.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr XXIII/251/2020 Rady Miasta Przeworska z dnia 25 czerwca 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości miejskich.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Uchwała Nr XXIII/251/2020 Rady Miasta Przeworska"
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr XXIII/251/2020 Rady Miasta Przeworska z dnia 25 czerwca 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości miejskich.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr XXIII/252/2020 Rady Miasta Przeworska z dnia 25 czerwca 2020 r. w sprawie ustalenia wstępnej lokalizacji dwóch nowych przystanków komunikacyjnych przy drogach powiatowych nr P 1 594 R i P 1 580 R.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Uchwała Nr XXIII/252/2020 Rady Miasta Przeworska"
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr XXIII/252/2020 Rady Miasta Przeworska z dnia 25 czerwca 2020 r. w sprawie ustalenia wstępnej lokalizacji dwóch nowych przystanków komunikacyjnych przy drogach powiatowych nr P 1 594 R i P 1 580 R.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr XXIII/253/2020 Rady Miasta Przeworska z dnia 25 czerwca 2020 r. zmieniająca uchwałę Nr VIII/45/15 Rady Miasta Przeworska z dnia 28.04.2015 r. w sprawie nadania statutu Miejskiemu Ośrodkowi Sportu i Rekreacji w Przeworsku.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Uchwała Nr XXIII/253/2020 Rady Miasta Przeworska"
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr XXIII/253/2020 Rady Miasta Przeworska z dnia 25 czerwca 2020 r. zmieniająca uchwałę Nr VIII/45/15 Rady Miasta Przeworska z dnia 28.04.2015 r. w sprawie nadania statutu Miejskiemu Ośrodkowi Sportu i Rekreacji w Przeworsku.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr XXIII/254/2020 Rady Miasta Przeworska z dnia 25 czerwca 2020 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr VIII/46/15 Rady Miasta Przeworska z dnia 28 kwietnia 2015 r. w sprawie ustalenia cennika opłat za korzystanie z gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej administrowanych przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Przeworsku.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Uchwała Nr XXIII/254/2020 Rady Miasta Przeworska"
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr XXIII/254/2020 Rady Miasta Przeworska z dnia 25 czerwca 2020 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr VIII/46/15 Rady Miasta Przeworska z dnia 28 kwietnia 2015 r. w sprawie ustalenia cennika opłat za korzystanie z gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej administrowanych przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Przeworsku.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Sesja RM - 25 czerwca 2020
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Sesja RM - 25 czerwca 2020
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Sesja RM - 25 czerwca 2020
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Sesja RM - 25 czerwca 2020
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

29.06.2020

Dotyczy dokumentu:
Protokoł Nr 9/2020 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Przeworska odbytego w dniu 19 maja 2020 r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Protokół Nr XXII/2020 z nadzwyczajnej sesji Rady Miasta Przeworska odbytej w dniu 28 maja 2020 r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Protokół Nr XXI/2020 z nadzwyczajnej sesji Rady Miasta Przeworska odbytej w dniu 30 kwietnia 2020 r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Protokół Nr XX/2020 ze zwyczajnej sesji Rady Miasta Przeworska odbytej w dniu 19 marca 2020 r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Protokół Nr XX/2020 ze zwyczajnej sesji Rady Miasta Przeworska odbytej w dniu 19 marca 2020 r.
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Protokół Nr XX/2020 ze zwyczajnej sesji Rady Miasta Przeworska odbytej w dniu 19 marca 2020 r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 ... następna