Rejestr zmian w biuletynie

29.06.2020

Dotyczy dokumentu:
Protokoł Nr 9/2020 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Przeworska odbytego w dniu 19 maja 2020 r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Protokół Nr XXII/2020 z nadzwyczajnej sesji Rady Miasta Przeworska odbytej w dniu 28 maja 2020 r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Protokół Nr XXI/2020 z nadzwyczajnej sesji Rady Miasta Przeworska odbytej w dniu 30 kwietnia 2020 r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Protokół Nr XX/2020 ze zwyczajnej sesji Rady Miasta Przeworska odbytej w dniu 19 marca 2020 r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Protokół Nr XX/2020 ze zwyczajnej sesji Rady Miasta Przeworska odbytej w dniu 19 marca 2020 r.
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Protokół Nr XX/2020 ze zwyczajnej sesji Rady Miasta Przeworska odbytej w dniu 19 marca 2020 r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

26.06.2020

Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony dla zadania pn."Przebudowa dachu na budynku Środowiskowego Domu Samopomocy w Przeworsku"
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony dla zadania pn."Przebudowa dachu na budynku Środowiskowego Domu Samopomocy w Przeworsku"
Treść zmiany:
Dodano załącznik "SIWZ wraz z załącznikami"
Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony dla zadania pn."Przebudowa dachu na budynku Środowiskowego Domu Samopomocy w Przeworsku"
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Ogłoszenie o zamówieniu"
Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony dla zadania pn."Przebudowa dachu na budynku Środowiskowego Domu Samopomocy w Przeworsku"
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Przedmiar robót- zał. do siwz"
Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony dla zadania pn."Przebudowa dachu na budynku Środowiskowego Domu Samopomocy w Przeworsku"
Treść zmiany:
Dodano załącznik "dokumentacja proketowa - zał. do siwz"
Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony dla zadania pn."Przebudowa dachu na budynku Środowiskowego Domu Samopomocy w Przeworsku"
Treść zmiany:
Dodano załącznik "STWiOR - zał do siwz"
Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony dla zadania pn."Przebudowa dachu na budynku Środowiskowego Domu Samopomocy w Przeworsku"
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

23.06.2020

Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o wynikach przetargu na dzierżawę działki 443/1
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o wynikach przetargu na dzierżawę działki 111/2
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 ... następna