Rejestr zmian w biuletynie

23.06.2020

Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o wynikach przetargu na dzierżawę działki 443/1
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o wynikach przetargu na dzierżawę działki 111/2
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

19.06.2020

Dotyczy dokumentu:
Wykaz zgromadzeń publicznych - rok 2020
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenia majątkowe radnych Rady Miasta Przeworska za rok 2019
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Tomasz Majba (2).pdf"
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenia majątkowe radnych Rady Miasta Przeworska za rok 2019
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Tomasz Majba (2).pdf
Dotyczy dokumentu:
Wykaz zgromadzeń publicznych - rok 2020
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Wykaz zgromadzeń publicznych - rok 2020
Treść zmiany:
Edycja dokumentu

18.06.2020

Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr 75/2020 Burmistrza Miasta Przeworska z dnia 16 czerwca 2020 r. w sprawie zatwierdzenia zmian w Regulaminie Organizacyjnym Środowiskowego Domu Samopomocy w Przeworsku oraz Programów Działalności Środowiskowego Domu Samopomocy w Przeworsku dla Domu typu A, B, C.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr 74/2020 Burmistrza Miasta Przeworska z dnia 15 czerwca 2020 r. w sprawie ustalenia miesięcznej wysokości dotacji dla niepublicznych przedszkoli działających na terenie miasta Przeworska.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr 73/2020 Burmistrza Miasta Przeworska z dnia 10 czerwca 2020 r. w sprawie powołania operatorów informatycznej obsługi obwodowych komisji wyborczych.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr 72/2020 Burmistrza Miasta Przeworska z dnia 10 czerwca 2020 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Przeworska na 2020 rok.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr 71/2020 Burmistrza Miasta Przeworska z dnia 8 czerwca 2020 r. w sprawie zatwierdzenia planu kontroli na rok 2020.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr 70/2020 Burmistrza Miasta Przeworska
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony dla zadania pn.Renowacja elewacji oberży w ramach zadania pn. „Przebudowa i renowacja Oberży”
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony dla zadania pn.Renowacja elewacji oberży w ramach zadania pn. „Przebudowa i renowacja Oberży”
Treść zmiany:
Usunięto załącznik UMOWA (projekt) - oberża.docx
Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony dla zadania pn.Renowacja elewacji oberży w ramach zadania pn. „Przebudowa i renowacja Oberży”
Treść zmiany:
Usunięto załącznik STWiOR - zał do siwz
Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony dla zadania pn.Renowacja elewacji oberży w ramach zadania pn. „Przebudowa i renowacja Oberży”
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Projekt bud. - cz. 2 zał. do siwz
Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony dla zadania pn.Renowacja elewacji oberży w ramach zadania pn. „Przebudowa i renowacja Oberży”
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Proj. budowlany - cz.1 zał do siwz
Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony dla zadania pn.Renowacja elewacji oberży w ramach zadania pn. „Przebudowa i renowacja Oberży”
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Przedmiar robót - zał. do siwz
Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony dla zadania pn.Renowacja elewacji oberży w ramach zadania pn. „Przebudowa i renowacja Oberży”
Treść zmiany:
Usunięto załącznik siwz
Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony dla zadania pn.Renowacja elewacji oberży w ramach zadania pn. „Przebudowa i renowacja Oberży”
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Odpoiwedzi na pytania, modyfikacja siwz -1
Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony dla zadania pn. " Wykonanie właściwych prac w ramach zadania pn.: „Stabilizacja osuwiska w rejonie ul. Czarnieckiego wraz z odbudową dróg i infrastruktury technicznej” – etap III"
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony dla zadania pn. " Wykonanie właściwych prac w ramach zadania pn.: „Stabilizacja osuwiska w rejonie ul. Czarnieckiego wraz z odbudową dróg i infrastruktury technicznej” – etap III"
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Ogłoszenie o zamówieniu"
Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony dla zadania pn. " Wykonanie właściwych prac w ramach zadania pn.: „Stabilizacja osuwiska w rejonie ul. Czarnieckiego wraz z odbudową dróg i infrastruktury technicznej” – etap III"
Treść zmiany:
Dodano załącznik "SIWZ wraz z załącznikami"
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr 69/2020 Burmistrza Miasta Przeworska z dnia 8 czerwca 2020 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Przeworska na 2020 rok.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony dla zadania pn. " Wykonanie właściwych prac w ramach zadania pn.: „Stabilizacja osuwiska w rejonie ul. Czarnieckiego wraz z odbudową dróg i infrastruktury technicznej” – etap III"
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Przedmiar robót - zał. nr 2 do siwz"
Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony dla zadania pn. " Wykonanie właściwych prac w ramach zadania pn.: „Stabilizacja osuwiska w rejonie ul. Czarnieckiego wraz z odbudową dróg i infrastruktury technicznej” – etap III"
Treść zmiany:
Dodano załącznik "dokumentacja projektowa - zał. do siwz"
Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony dla zadania pn. " Wykonanie właściwych prac w ramach zadania pn.: „Stabilizacja osuwiska w rejonie ul. Czarnieckiego wraz z odbudową dróg i infrastruktury technicznej” – etap III"
Treść zmiany:
Dodano załącznik "umowa projekt - zal. do siwz"
Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony dla zadania pn. " Wykonanie właściwych prac w ramach zadania pn.: „Stabilizacja osuwiska w rejonie ul. Czarnieckiego wraz z odbudową dróg i infrastruktury technicznej” – etap III"
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony dla z pn." Przebudowa drogi publicznej gminnej ul. Kazimierzowskiej w Przeworsku wraz ze skrzyżowaniami i zjazdami "
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony dla z pn." Przebudowa drogi publicznej gminnej ul. Kazimierzowskiej w Przeworsku wraz ze skrzyżowaniami i zjazdami "
Treść zmiany:
Dodano załącznik "informacja z otwarcia ofert"
Dotyczy dokumentu:
Materiały dla Obwodowych Komisji Wyborczych - Przeworsk
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Materiały dla Obwodowych Komisji Wyborczych - Przeworsk
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Kodeks wyborczy - wyciąg - PREZYDENT 2020 - 28 062020.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Materiały dla Obwodowych Komisji Wyborczych - Przeworsk
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Wytyczne dla OBW_KOM_WYB.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Materiały dla Obwodowych Komisji Wyborczych - Przeworsk
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenia majątkowe radnych Rady Miasta Przeworska za rok 2019
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Tomasz Majba (2).pdf"

poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 ... następna