Rejestr zmian w biuletynie

27.04.2020

Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony dla zadania pn.Renowacja elewacji oberży w ramach zadania pn. „Przebudowa i renowacja Oberży”
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony dla zadania pn.Renowacja elewacji oberży w ramach zadania pn. „Przebudowa i renowacja Oberży”
Treść zmiany:
Dodano załącznik "siwz"
Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony dla zadania pn.Renowacja elewacji oberży w ramach zadania pn. „Przebudowa i renowacja Oberży”
Treść zmiany:
Usunięto załącznik SIWZ
Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony dla zadania pn.Renowacja elewacji oberży w ramach zadania pn. „Przebudowa i renowacja Oberży”
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony dla zadania pn.Renowacja elewacji oberży w ramach zadania pn. „Przebudowa i renowacja Oberży”
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Ogłoszenie o zamówieniu"
Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony dla zadania pn.Renowacja elewacji oberży w ramach zadania pn. „Przebudowa i renowacja Oberży”
Treść zmiany:
Dodano załącznik "SIWZ"
Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony dla zadania pn.Renowacja elewacji oberży w ramach zadania pn. „Przebudowa i renowacja Oberży”
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Przedmiar robót - zał. do siwz"
Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony dla zadania pn.Renowacja elewacji oberży w ramach zadania pn. „Przebudowa i renowacja Oberży”
Treść zmiany:
Zmieniono tytuł załącznika z "Proj. budowlany - cz.2 zał do siwz" na"Proj. budowlany - cz.1 zał do siwz"
Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony dla zadania pn.Renowacja elewacji oberży w ramach zadania pn. „Przebudowa i renowacja Oberży”
Treść zmiany:
Zmieniono kolejność załączników. Zmieniono tytuł załącznika z"Projekt bud. - cz. 2" na "Projekt bud. - cz. 2 zał. do siwz"
Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony dla zadania pn.Renowacja elewacji oberży w ramach zadania pn. „Przebudowa i renowacja Oberży”
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Proj. budowlany - cz.2 zał do siwz"
Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony dla zadania pn.Renowacja elewacji oberży w ramach zadania pn. „Przebudowa i renowacja Oberży”
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Projekt bud. - cz. 2"
Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony dla zadania pn.Renowacja elewacji oberży w ramach zadania pn. „Przebudowa i renowacja Oberży”
Treść zmiany:
Dodano załącznik "STWiOR - zał do siwz"
Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony dla zadania pn.Renowacja elewacji oberży w ramach zadania pn. „Przebudowa i renowacja Oberży”
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr 49/2020 Burmistrza Miasta Przeworska z dnia 22 kwietnia 2020 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia przetargu w dniu 27 kwietnia 2020 r. na sprzedaż nieruchomości miejskich położonych przy ul. Łukasiewicza i ul. Gorliczyńskiej w Przeworsku.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr 47/2020 Burmistrza Miasta Przeworska z dnia 14 kwietnia 2020 r. w sprawie zatwierdzenia Planu pracy Środowiskowego Domu Samopomocy w Przeworsku na rok 2020.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr 47/2020 Burmistrza Miasta Przeworska z dnia 14 kwietnia 2020 r. w sprawie zatwierdzenia Planu pracy Środowiskowego Domu Samopomocy w Przeworsku na rok 2020.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "ZBM_47_2020.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr 46/2020 Burmistrza Miasta Przeworska z dnia 14 kwietnia 2020 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Przeworska na 2020 rok.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "ZBM_46_2020.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr 46/2020 Burmistrza Miasta Przeworska z dnia 14 kwietnia 2020 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Przeworska na 2020 rok.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr 32/2020 Burmistrza Miasta Przeworska z dnia 5 kwietnia 2020 r. w sprawie wprowadzenia procedur windykacji należności przypadających Gminie Miejskiej Przeworsk.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr 32/2020 Burmistrza Miasta Przeworska z dnia 5 kwietnia 2020 r. w sprawie wprowadzenia procedur windykacji należności przypadających Gminie Miejskiej Przeworsk.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "ZBM_32_2020.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr 48A/2020 Burmistrza Miasta Przeworska z dnia 21 kwietnia 2020 r. w sprawie prowadzenia wyodrębnionej ewidencji księgowej dla projektu grantowego pn. Zdalna Szkoła - wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego, w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej nr I "Powszechny dostęp do szybkiego Internetu", działania 1.1: "Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach".
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr 48/2020 Burmistrza Miasta Przeworska z dnia 20 kwietnia 2020 r. w sprawie zniesienia zakazu handlu na targowisku miejskim w Przeworsku.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr 47A/2020 Burmistrza Miasta Przeworska z dnia 16 kwietnia 2020 r. w sprawie zmian w budżecie miasta Przeworska na 2020 rok.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr 47/2020 Burmistrza Miasta Przeworska z dnia 14 kwietnia 2020 r. w sprawie zatwierdzenia Planu pracy Środowiskowego Domu Samopomocy w Przeworsku na rok 2020.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr 47/2020 Burmistrza Miasta Przeworska z dnia 14 kwietnia 2020 r. w sprawie zatwierdzenia Planu pracy Środowiskowego Domu Samopomocy w Przeworsku na rok 2020.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr 46/2020 Burmistrza Miasta Przeworska z dnia 14 kwietnia 2020 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Przeworska na 2020 rok.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zawiadomienie Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Wód Polskich w Rzeszowie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na lokalizowanie na obszarach szczególnego zagrożenia powodzią nowych obiektów budowlanych.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

23.04.2020

Dotyczy dokumentu:
Protokoł Nr 8/2020 z kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Przeworska przeprowadzonej w dniu 10.03.2020 r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenie o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania od decyzji do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Przemyślu.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony dla zadania pn." Dostawa wraz z montażem mebli dla Miejskiej Biblioteki Publicznej w Przeworsku"
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony dla zadania pn." Dostawa wraz z montażem mebli dla Miejskiej Biblioteki Publicznej w Przeworsku"
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Ogłoszenie o zamówieniu"
Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony dla zadania pn." Dostawa wraz z montażem mebli dla Miejskiej Biblioteki Publicznej w Przeworsku"
Treść zmiany:
Dodano załącznik "siwz"
Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony dla zadania pn." Dostawa wraz z montażem mebli dla Miejskiej Biblioteki Publicznej w Przeworsku"
Treść zmiany:
Dodano załącznik "umowa (projekt) - zał do siwz"
Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony dla zadania pn." Dostawa wraz z montażem mebli dla Miejskiej Biblioteki Publicznej w Przeworsku"
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony dla zadania pn." Dostawa wyposażenia dla Miejskiej Biblioteki Publicznej w Przeworsku z podziałem na części"
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony dla zadania pn." Dostawa wyposażenia dla Miejskiej Biblioteki Publicznej w Przeworsku z podziałem na części"
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Ogłoszenie o zm. ogłoszenia - zmiana terminuskładania ofert
Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony dla zadania pn." Dostawa wyposażenia dla Miejskiej Biblioteki Publicznej w Przeworsku z podziałem na części"
Treść zmiany:
Usunięto załącznik modyfikacja siwz - zmiana terminu otwarcia ofert
Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony dla zadania pn." Dostawa wyposażenia dla Miejskiej Biblioteki Publicznej w Przeworsku z podziałem na części"
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Zmodyfikowany zał. nr 2.1 - zał. do odp.napytania i modyfikacji siwz
Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony dla zadania pn." Dostawa wyposażenia dla Miejskiej Biblioteki Publicznej w Przeworsku z podziałem na części"
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Odpowiedzi na pytania, modyfikacja siwz - 2
Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony dla zadania pn." Dostawa wyposażenia dla Miejskiej Biblioteki Publicznej w Przeworsku z podziałem na części"
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Odpowiedzi na pytania -2 - ponowna modyfikacjasiwz
Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony dla zadania pn." Dostawa wyposażenia dla Miejskiej Biblioteki Publicznej w Przeworsku z podziałem na części"
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Siwz z załącznikami
Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony dla zadania pn." Dostawa wyposażenia dla Miejskiej Biblioteki Publicznej w Przeworsku z podziałem na części"
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Formularz cenowy - zał. nr 2 do siwz
Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony dla zadania pn." Dostawa wyposażenia dla Miejskiej Biblioteki Publicznej w Przeworsku z podziałem na części"
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Opis przedmiotu zam. dla cz. nr 2 - zał nr 2.1 dosiwz
Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony dla zadania pn." Dostawa wyposażenia dla Miejskiej Biblioteki Publicznej w Przeworsku z podziałem na części"
Treść zmiany:
Usunięto załącznik projekt umowy - zał do siwz

poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 ... następna