Rejestr zmian w biuletynie

01.06.2020

Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr 67/2020 Burmistrza Miasta Przeworska z dnia 1 czerwca 2020 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia przetargu w dniu 05.06.2020 r. na sprzedaż nieruchomości miejskich położonych przy ul. Szpitalnej i ul. Łańcuckiej w Przeworsku.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr 66/2020 Burmistrza Miasta Przeworska z dnia 29 maja 2020 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Przeworska na 2020 rok.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr 65/2020 Burmistrza Miasta Przeworska z dnia 26 maja 2020 r. w sprawie powołania Gminnego Biura Spisowego w Przeworsku.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr 64/2020 Burmistrza Miasta Przeworska z dnia 25 maja 2020 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Przeworska na 2020 rok.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Sesja RM Przeworska - 28 maja 2020 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Głosowanie imienne w sprawie zmiany porządkuobrad"
Dotyczy dokumentu:
Sesja RM Przeworska - 28 maja 2020 r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr XXII/234/2020 Rady Miasta Przeworska z dnia 28 maja 2020 r. w sprawie zmian w budżecie miasta na 2020 rok.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Uchwała Nr XXII/234/2020 Rady Miasta Przeworska"
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr XXII/234/2020 Rady Miasta Przeworska z dnia 28 maja 2020 r. w sprawie zmian w budżecie miasta na 2020 rok.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr XXII/235/2020 Rady Miasta Przeworska z dnia 28 maja 2020 r. w sprawie upoważnienia Burmistrza Miasta Przeworska do zaciągnięcia zobowiązania wykraczającego poza rok budżetowy 2020 na zadanie pn. "Przebudowa drogi publicznej gminnej ul. Kazimierzowskiej w Przeworsku wraz ze skrzyżowaniami i zjazdami".
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Uchwała Nr XXII/235/2020 Rady Miasta Przeworska"
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr XXII/235/2020 Rady Miasta Przeworska z dnia 28 maja 2020 r. w sprawie upoważnienia Burmistrza Miasta Przeworska do zaciągnięcia zobowiązania wykraczającego poza rok budżetowy 2020 na zadanie pn. "Przebudowa drogi publicznej gminnej ul. Kazimierzowskiej w Przeworsku wraz ze skrzyżowaniami i zjazdami".
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr XXII/236/2020 Rady Miasta Przeworska z dnia 28 maja 2020 r. uchylająca uchwałę w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Przeworskiemu na realizację zadanie publicznego o nazwie "Budowa chodnika drogi przy ul. Pod Rozborzem".
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Uchwała Nr XXII/236/2020 Rady Miasta Przeworska"
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr XXII/236/2020 Rady Miasta Przeworska z dnia 28 maja 2020 r. uchylająca uchwałę w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Przeworskiemu na realizację zadanie publicznego o nazwie "Budowa chodnika drogi przy ul. Pod Rozborzem".
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr XXII/237/2020 Rady Miasta Przeworska z dnia 28 maja 2020 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Przeworskiemu na realizację zadania publicznego o nazwie "Przebudowa dróg powiatowych P 1592 R Przeworsk-Ujezna-Pełkinie: P 1593 R Rozbórz-Mirocin-Ożańsk"
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Uchwała Nr XXII/237/2020 Rady Miasta Przeworska"
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr XXII/237/2020 Rady Miasta Przeworska z dnia 28 maja 2020 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Przeworskiemu na realizację zadania publicznego o nazwie "Przebudowa dróg powiatowych P 1592 R Przeworsk-Ujezna-Pełkinie: P 1593 R Rozbórz-Mirocin-Ożańsk"
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr XXII/238/2020 Rady Miasta Przeworska z dnia 28 maja 2020 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XVII/182/2020 Rady Miasta Przeworska z dnia 9 stycznia 2020 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Przeworskiemu na realizację zadania publicznego o nazwie "Dokumentacja na przebudowę dróg Krasickiego-Tysiąclecia-Konopnickiej-Dynowska".
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Uchwała Nr XXII/238/2020 Rady Miasta Przeworska"
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr XXII/238/2020 Rady Miasta Przeworska z dnia 28 maja 2020 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XVII/182/2020 Rady Miasta Przeworska z dnia 9 stycznia 2020 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Przeworskiemu na realizację zadania publicznego o nazwie "Dokumentacja na przebudowę dróg Krasickiego-Tysiąclecia-Konopnickiej-Dynowska".
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr XXII/239/2020 Rady Miasta Przeworska z dnia 28 maja 2020 r. zmieniająca uchwałę w sprawie aktualizacji "Programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu miasta Przeworska na lata 2017-2032"
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Uchwała Nr XXII/239/2020 Rady Miasta Przeworska"
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr XXII/239/2020 Rady Miasta Przeworska z dnia 28 maja 2020 r. zmieniająca uchwałę w sprawie aktualizacji "Programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu miasta Przeworska na lata 2017-2032"
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr XXII/240/2020 Rady Miasta Przeworska z dnia 28 maja 2020 r. w sprawie zawarcia porozumienia dotyczącego współdziałania gmin wchodzących w skład aglomeracji Przeworsk przy realizacji zadania polegającego na aktualizacji obszaru i granic aglomeracji Przeworsk.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Uchwała Nr XXII/240/2020 Rady Miasta Przeworska"
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr XXII/240/2020 Rady Miasta Przeworska z dnia 28 maja 2020 r. w sprawie zawarcia porozumienia dotyczącego współdziałania gmin wchodzących w skład aglomeracji Przeworsk przy realizacji zadania polegającego na aktualizacji obszaru i granic aglomeracji Przeworsk.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr XXII/241/2020 Rady Miasta Przeworska z dnia 28 maja 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na przyjęcie darowizny nieruchomości.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Uchwała Nr XXII/241/2020 Rady Miasta Przeworska"
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr XXII/241/2020 Rady Miasta Przeworska z dnia 28 maja 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na przyjęcie darowizny nieruchomości.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr XXII/242/2020 Rady Miasta Przeworska z dnia 28 maja 2020 r. w sprawie pozostawienia petycji bez rozpatrzenia.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Uchwała Nr XXII/242/2020 Rady Miasta Przeworska"
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr XXII/242/2020 Rady Miasta Przeworska z dnia 28 maja 2020 r. w sprawie pozostawienia petycji bez rozpatrzenia.
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Uchwała Nr XXII/242/2020 Rady Miasta Przeworska
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr XXII/242/2020 Rady Miasta Przeworska z dnia 28 maja 2020 r. w sprawie pozostawienia petycji bez rozpatrzenia.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Uchwała Nr XXII/242/2020 Rady Miasta Przeworska"
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr XXII/242/2020 Rady Miasta Przeworska z dnia 28 maja 2020 r. w sprawie pozostawienia petycji bez rozpatrzenia.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr XXII/243/2020 Rady Miasta Przeworska z dnia 28 maja 2020 r. w sprawie rozpatrzenia petycji Pani Renaty Sutor z dnia 2 kwietnia 2020 r. w zakresie zmiany przepisów prawa miejscowego.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Uchwała Nr XXII/243/2020 Rady Miasta Przeworska"
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr XXII/243/2020 Rady Miasta Przeworska z dnia 28 maja 2020 r. w sprawie rozpatrzenia petycji Pani Renaty Sutor z dnia 2 kwietnia 2020 r. w zakresie zmiany przepisów prawa miejscowego.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

27.05.2020

Dotyczy dokumentu:
INFORMACJA DLA MIESZKAŃCÓW MIASTA PRZEWORSKA - DECYZJA PAŃSTWOWEGO POWIATOWEGO INSPEKTORA SANITARNEGO W PRZEWORSKU z dnia 22 maja 2020 r. dotycząca przydatności wody do spożycia z wodociągu Przeworsk w miejscowości Przeworsk.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony dla zadania pn."Przystosowanie budynku Kilińskiego 25" - 2
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Ogłoszenie o zamówieniu
Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony dla zadania pn."Przystosowanie budynku Kilińskiego 25" - 2
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Siwz
Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony dla zadania pn."Przystosowanie budynku Kilińskiego 25" - 2
Treść zmiany:
Usunięto załącznik przedmiar robót - zał. nr 2 do siwz
Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony dla zadania pn."Przystosowanie budynku Kilińskiego 25" - 2
Treść zmiany:
Usunięto załącznik projekt budowlany - zał. nr3 do siwz
Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony dla zadania pn."Przystosowanie budynku Kilińskiego 25" - 2
Treść zmiany:
Usunięto załącznik STWiOR - zał do siwz
Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony dla zadania pn."Przystosowanie budynku Kilińskiego 25" - 2
Treść zmiany:
Usunięto załącznik umowa (projekt) - zał do siwz
Dotyczy dokumentu:
Obwieszczenie Wojewody z dnia 28 maja 2020 r. o wydaniu decyzji znak: N-VIII.7820.1.26.2019 z 22 maja 2020 r. o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn.: „Budowa nowego odcinka drogi wojewódzkiej nr 835 Lublin-Przeworsk-Grabownica Starzeńska od skrzyżowania z DK 94 w m. Gwizdaj do skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 835 w m. Przeworsk..."
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Informacja Wojewody z dnia 28 maja 2020 r. o wydaniu decyzji znak: N-VIII.7820.1.26.2019 z 22 maja 2020 r. o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn.: „Budowa nowego odcinka drogi wojewódzkiej nr 835 Lublin-Przeworsk-Grabownica Starzeńska od skrzyżowania z DK 94 w m. Gwizdaj do skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 835 w m. Przeworsk...
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Informacja Wojewody z dnia 28 maja 2020 r. o wydaniu decyzji znak: N-VIII.7820.1.26.2019 z 22 maja 2020 r. o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn.: „Budowa nowego odcinka drogi wojewódzkiej nr 835 Lublin-Przeworsk-Grabownica Starzeńska od skrzyżowania z DK 94 w m. Gwizdaj do skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 835 w m. Przeworsk...
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Obwieszczenie Wojewody z dnia 28 maja 2020 r. o wydaniu decyzji znak: N-VIII.7820.1.26.2019 z 22 maja 2020 r. o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn.: „Budowa nowego odcinka drogi wojewódzkiej nr 835 Lublin-Przeworsk-Grabownica Starzeńska od skrzyżowania z DK 94 w m. Gwizdaj do skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 835 w m. Przeworsk..."
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

poprzednia ... 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 ... następna