Rejestr zmian w biuletynie

02.04.2020

Dotyczy dokumentu:
Formularze oświadczeń majątkowych
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Formularz oświadczenie majątkowe.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Formularze oświadczeń majątkowych
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Formularz oświadczenie majątkowe.docx"
Dotyczy dokumentu:
Formularze oświadczeń majątkowych
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Formularz_oświadczenie majątkowe_za_2018.pdf
Dotyczy dokumentu:
Formularze oświadczeń majątkowych
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Formularz_oświadczenie majątkowe_za_2018.docx

01.04.2020

Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony dla zadania pn." Dostawa wyposażenia dla Miejskiej Biblioteki Publicznej w Przeworsku z podziałem na części"
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony dla zadania pn." Dostawa wyposażenia dla Miejskiej Biblioteki Publicznej w Przeworsku z podziałem na części"
Treść zmiany:
Dodano załącznik "rozstrzygnięcie przetargu i uniewaznienie w cz. nr1"
Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony dla zadnia pn.;" Przebudowa dróg lokalnych do budynku Kilińskiego 25"
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Ogłoszenie o zamówieniu
Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony dla zadnia pn.;" Przebudowa dróg lokalnych do budynku Kilińskiego 25"
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Przedmiar robót zal. nr 2 do siwz
Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony dla zadnia pn.;" Przebudowa dróg lokalnych do budynku Kilińskiego 25"
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Projekt budowlany zał. nr 3 do siwz
Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony dla zadnia pn.;" Przebudowa dróg lokalnych do budynku Kilińskiego 25"
Treść zmiany:
Usunięto załącznik STWiOR zał. nr 4 do siwz
Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony dla zadnia pn.;" Przebudowa dróg lokalnych do budynku Kilińskiego 25"
Treść zmiany:
Usunięto załącznik SIWZ
Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony dla zadnia pn.;" Przebudowa dróg lokalnych do budynku Kilińskiego 25"
Treść zmiany:
Usunięto załącznik umowa - projekt zał. nr 11 do siwz

27.03.2020

Dotyczy dokumentu:
Druki zgłoszeń kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Uzupełnienie przez Komisarza Wyborczego spośródwyborców.doc"
Dotyczy dokumentu:
Druki zgłoszeń kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Uzupełnienie przez Komisarza Wyborczego spośródwyborców.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Druki zgłoszeń kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Załącznik - Zgłoszenie kandydata na członkaObwodowej Komisji Wyborczej.doc"
Dotyczy dokumentu:
Druki zgłoszeń kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Informacja dotycząca sposobu zgłaszania kandydatów na członków Obwodowych Komisji Wyborczych w mieście Przeworsku.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

poprzednia ... 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 ... następna