Rejestr zmian w biuletynie

17.02.2020

Dotyczy dokumentu:
Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni PGW Wody Polskie w Krośnie.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

11.02.2020

Dotyczy dokumentu:
Klauzula informacyjna
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Klauzula informacyjna
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Klauzula informacyjna
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Klauzula informacyjna przy procedowaniu studiumuwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy"
Dotyczy dokumentu:
Klauzula informacyjna
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Klauzula informacyjna przy procedowaniu miejscowychplanów zagospodarowania przestrzennego"

poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 ... następna