Rejestr zmian w biuletynie

28.08.2018

Dotyczy dokumentu:
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, położonych przu ul. Głębokiej w Przeworsku
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

27.08.2018

Dotyczy dokumentu:
OBWIESZCZENIE Burmistrza Miasta Przeworska z dnia 24 sierpnia 2018 r. o numerach i granicach okręgów wyborczych, liczbie wybieranych radnych oraz siedzibie miejskiej komisji wyborczej – w wyborach do Rady Miasta Przeworska zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie nr 76/2018 Burmistrza Miasta Przeworska z dnia 27 sierpnia 2018 r. w sprawie udzielenia dotacji na realizację w roku 2018 zadań publicznych z zakresu nauki, edukacja, oświaty i wychowania przez organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24.04.2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie nr 75/2018 Burmistrza Miasta Przeworska
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie nr 75/2018 Burmistrza Miasta Przeworska
Treść zmiany:
Usunięto załącznik SKMBT_C454e18082713210.pdf
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie nr 74/2018 Burmistrza Miasta Przeworska z dnia 23 sierpnia 2018 r. w sprawie przyjęcia ,,Regulaminu przyznawania dofinansowania na usuwanie wyrobów zawierających azbest na terenie Gminy Miejskiej Przeworsk"
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie nr 74/2018 Burmistrza Miasta Przeworska z dnia 23 sierpnia 2018 r. w sprawie przyjęcia ,,Regulaminu przyznawania dofinansowania na usuwanie wyrobów zawierających azbest na terenie Gminy Miejskiej Przeworsk"
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie nr 74/2018 Burmistrza Miasta Przeworska z dnia 23 sierpnia 2018 r. w sprawie przyjęcia ,,Regulaminu przyznawania dofinansowania na usuwanie wyrobów zawierających azbest na terenie Gminy Miejskiej Przeworsk"
Treść zmiany:
Dodano załącznik "SKMBT_C454e18082713211.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie nr 74/2018 Burmistrza Miasta Przeworska z dnia 23 sierpnia 2018 r. w sprawie przyjęcia ,,Regulaminu przyznawania dofinansowania na usuwanie wyrobów zawierających azbest na terenie Gminy Miejskiej Przeworsk"
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie nr 74/2018 Burmistrza Miasta Przeworska z dnia 23 sierpnia 2018 r. w sprawie przyjęcia ,,Regulaminu przyznawania dofinansowania na usuwanie wyrobów zawierających azbest na terenie Gminy Miejskiej Przeworsk"
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie nr 74/2018 Burmistrza Miasta Przeworska z dnia 23 sierpnia 2018 r. w sprawie przyjęcia ,,Regulaminu przyznawania dofinansowania na usuwanie wyrobów zawierających azbest na terenie Gminy Miejskiej Przeworsk"
Treść zmiany:
Usunięto załącznik SKMBT_C454e18082713210.pdf
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie nr 75/2018 Burmistrza Miasta Przeworska
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie nr 74/2018 Burmistrza Miasta Przeworska z dnia 23 sierpnia 2018 r. w sprawie przyjęcia ,,Regulaminu przyznawania dofinansowania na usuwanie wyrobów zawierających azbest na terenie Gminy Miejskiej Przeworsk"
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

poprzednia ... 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 ... następna