Rejestr zmian w biuletynie

07.05.2020

Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony dla zadania pn."Przystosowanie budynku Kilińskiego 25" - 2
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony dla zadania pn."Przystosowanie budynku Kilińskiego 25" - 2
Treść zmiany:
Dodano załącznik "informacja z otwarcia ofert"

06.05.2020

Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr 55/2020 Burmistrza Miasta Przeworska z dnia 30 kwietnia 2020 r. w sprawie zmian w budżecie miasta na 2020 rok.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr 52/2020 Burmistrza Miasta Przeworska z dnia 27 kwietnia 2020 r. w sprawie zmian w budżecie miasta na 2020 rok.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr 52/2020 Burmistrza Miasta Przeworska z dnia 27 kwietnia 2020 r. w sprawie zmian w budżecie miasta na 2020 rok.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "ZBM_52_2020.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr 33/2020 Burmistrza Miasta Przeworska z dnia 12 marca 2020 r. w sprawie wykreślenia budynku z Gminnej Ewidencji Zabytków miasta Przeworska.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr 33/2020 Burmistrza Miasta Przeworska z dnia 12 marca 2020 r. w sprawie wykreślenia budynku z Gminnej Ewidencji Zabytków miasta Przeworska.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "ZBM_33_2020.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony dla zadania pn.Renowacja elewacji oberży w ramach zadania pn. „Przebudowa i renowacja Oberży”
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony dla zadania pn.Renowacja elewacji oberży w ramach zadania pn. „Przebudowa i renowacja Oberży”
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia"
Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony dla zadania pn.Renowacja elewacji oberży w ramach zadania pn. „Przebudowa i renowacja Oberży”
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Odpoiwedzi na pytania, modyfikacja siwz -1"

05.05.2020

Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr 50/2020 Burmistrza Miasta Przeworska z dnia 22 kwietnia 2020 r. w sprawie zmian w budżecie miasta Przeworska na 2020 rok.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr 50/2020 Burmistrza Miasta Przeworska z dnia 22 kwietnia 2020 r. w sprawie zmian w budżecie miasta Przeworska na 2020 rok.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "ZBM_50_2020.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, położonych przy ulicy Wojska Polskiego
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Sesja RM Przeworska - 30 kwietnia 2020 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Głosowanie imienne w sprawie zmiany porządkuobrad"
Dotyczy dokumentu:
Sesja RM Przeworska - 30 kwietnia 2020 r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr XXI/225/2020 Rady Miasta Przeworska z dnia 30 kwietnia 2020 r. w sprawie zmian w budżecie miasta na 2020 rok
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Uchwała Nr XXI/225/2020 Rady Miasta Przeworska"
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr XXI/225/2020 Rady Miasta Przeworska z dnia 30 kwietnia 2020 r. w sprawie zmian w budżecie miasta na 2020 rok
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr XXI/226/2020 Rady Miasta Przeworska z dnia 30 kwietnia 2020 r. w sprawie przedłużenia terminów płatności rat podatku od nieruchomości
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Uchwała Nr XXI/226/2020 Rady Miasta Przeworska"
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr XXI/226/2020 Rady Miasta Przeworska z dnia 30 kwietnia 2020 r. w sprawie przedłużenia terminów płatności rat podatku od nieruchomości
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr XXI/227/2020 Rady Miasta Przeworska z dnia 30 kwietnia 2020 r. w sprawie wprowadzenia zwolnień z podatku od nieruchomości grupom przedsiębiorców, których płynność finansowa uległa pogorszeniu w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Uchwała Nr XXI/227/2020 Rady Miasta Przeworska"
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr XXI/227/2020 Rady Miasta Przeworska z dnia 30 kwietnia 2020 r. w sprawie wprowadzenia zwolnień z podatku od nieruchomości grupom przedsiębiorców, których płynność finansowa uległa pogorszeniu w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr XXI/228/2020 Rady Miasta Przeworska z dnia 30 kwietnia 2020 r. uchylająca Uchwałę Nr XXXI/261/16 Rady Miasta Przeworska z dnia 29 listopada 2016 r. w sprawie opłaty prolongacyjnej
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Uchwała Nr XXI/228/2020 Rady Miasta Przeworska"
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr XXI/228/2020 Rady Miasta Przeworska z dnia 30 kwietnia 2020 r. uchylająca Uchwałę Nr XXXI/261/16 Rady Miasta Przeworska z dnia 29 listopada 2016 r. w sprawie opłaty prolongacyjnej
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr XXI/229/2020 Rady Miasta Przeworska z dnia 30 kwietnia 2020 r. w sprawie ustalenia składki członkowskiej w Podkarpackiej Regionalnej Organizacji Turystycznej
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Uchwała Nr XXI/229/2020 Rady Miasta Przeworska"
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr XXI/229/2020 Rady Miasta Przeworska z dnia 30 kwietnia 2020 r. w sprawie ustalenia składki członkowskiej w Podkarpackiej Regionalnej Organizacji Turystycznej
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr XXI/230/2020 Rady Miasta Przeworska z dnia 30 kwietnia 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości miejskiej w drodze bezprzetargowej
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Uchwała Nr XXI/230/2020 Rady Miasta Przeworska"
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr XXI/230/2020 Rady Miasta Przeworska z dnia 30 kwietnia 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości miejskiej w drodze bezprzetargowej
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr XXI/231/2020 Rady Miasta Przeworska z dnia 30 kwietnia 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy na czas nieoznaczony nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miejskiej Przeworsk
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Uchwała Nr XXI/231/2020 Rady Miasta Przeworska"
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr XXI/231/2020 Rady Miasta Przeworska z dnia 30 kwietnia 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy na czas nieoznaczony nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miejskiej Przeworsk
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr XXI/232/2020 Rady Miasta Przeworska z dnia 30 kwietnia 2020 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny w Gminie Miejskiej Przeworsk na lata 2020-2022
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Uchwała Nr XXI/232/2020 Rady Miasta Przeworska"
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr XXI/232/2020 Rady Miasta Przeworska z dnia 30 kwietnia 2020 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny w Gminie Miejskiej Przeworsk na lata 2020-2022
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Załącznik do Uchwały Nr XXI/232/2020 Rady MiastaPrzeworska"
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr XXI/232/2020 Rady Miasta Przeworska z dnia 30 kwietnia 2020 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny w Gminie Miejskiej Przeworsk na lata 2020-2022
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr XXI/233/2020 Rady Miasta Przeworska z dnia 30 kwietnia 2020 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr V/31/11 Rady Miasta Przeworska z dnia 27 stycznia 2011 r. w sprawie warunków funkcjonowania oraz trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego w Przeworsku
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Uchwała Nr XXI/233/2020 Rady Miasta Przeworska"
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr XXI/233/2020 Rady Miasta Przeworska z dnia 30 kwietnia 2020 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr V/31/11 Rady Miasta Przeworska z dnia 27 stycznia 2011 r. w sprawie warunków funkcjonowania oraz trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego w Przeworsku
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

poprzednia ... 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 ... następna