Rejestr zmian w biuletynie

20.11.2012

Treść zmiany:
Dodanie podkatalogu Ogłoszenia/Obwieszczenia do katalogu Miejscowe Plany Zagospodarowania Przestrzennego w menu przedmiotowym
Treść zmiany:
Dodanie podkatalogu Formularze/Druki/Wnioski do katalogu Gospodarka Przestrzenna i Budownictwo w menu przedmiotowym
Treść zmiany:
Dodanie podkatalogu Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego do katalogu Gospodarka Przestrzenna i Budownictwo w menu przedmiotowym
Treść zmiany:
Usunięcie podkatalogu Postanowienia z katalogu Gospodarka Przestrzenna i Budownictwo w menu przedmiotowym
Treść zmiany:
Usunięcie podkatalogu Komunikaty, obwieszczenia z katalogu Gospodarka Przestrzenna i Budownictwo w menu przedmiotowym
Treść zmiany:
Usunięcie podkatalogu Miejscowe Plany Zagospodarowania Przestrzennego z katalogu Gospodarka Przestrzenna i Budownictwo w menu przedmiotowym
Treść zmiany:
Dodanie podkatalogu Miejscowe Plany Zagospodarowania Przestrzennego do katalogu Gospodarka Przestrzenna i Budownictwo w menu przedmiotowym
Treść zmiany:
Zmiana nazwy katalogu Decyzje o warunkach zabudowy w menu przedmiotowym (nowa nazwa Decyzje)
Treść zmiany:
Usunięcie podkatalogu Wypisy i wyrysy ze Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Przewors z katalogu Gospodarka Przestrzenna i Budownictwo w menu przedmiotowym
Treść zmiany:
Usunięcie podkatalogu Wypisy i wyrysy z miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego z katalogu Gospodarka Przestrzenna i Budownictwo w menu przedmiotowym

poprzednia ... 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 ...następna