Rejestr zmian w biuletynie

26.03.2020

Dotyczy dokumentu:
Druki zgłoszeń kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Uzupełnienie przez Komisarza Wyborczego spośródwyborców.doc"
Dotyczy dokumentu:
Druki zgłoszeń kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Uzupełnienie przez Komisarza Wyborczego spośródwyborców.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Druki zgłoszeń kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Załącznik - Zgłoszenie kandydata na członkaObwodowej Komisji Wyborczej.doc"
Dotyczy dokumentu:
Druki zgłoszeń kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Informacja dotycząca sposobu zgłaszania kandydatów na członków Obwodowych Komisji Wyborczych w mieście Przeworsku.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

25.03.2020

Dotyczy dokumentu:
Sesja RM Przeworska - 19 marca 2020 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Głosowanie nad zmianą porządku obrad.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Sesja RM Przeworska - 19 marca 2020 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Głosowanie imienne w sprawie przyjęcia protokołuz sesji odbytej w dniu 30 stycznia 2020 r.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Sesja RM Przeworska - 19 marca 2020 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Głosowanie imienne w sprawie przyjęcia protokołuz sesji odbytej w dniu 13 lutego 2020 r.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Sesja RM Przeworska - 19 marca 2020 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Głosowanie imienne w sprawie przyjęciasprawozdania z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej wPrzeworsku za rok 2019.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Sesja RM Przeworska - 19 marca 2020 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Głosowanie imienne w sprawie przyjęciasprawozdania z realizacji Programu Profilaktyki i RozwiązywaniaProblemów Alkoholowych w mieście Przeworsku za rok 2019.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Sesja RM Przeworska - 19 marca 2020 r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr XX/214/2020 Rady Miasta Przeworska z dnia 19 marca 2020 r. w sprawie zmian w budżecie miasta na 2020 rok.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Uchwała Nr XX/214/2020 Rady Miasta Przeworska"
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr XX/214/2020 Rady Miasta Przeworska z dnia 19 marca 2020 r. w sprawie zmian w budżecie miasta na 2020 rok.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr XX/215/2020 Rady Miasta Przeworska z dnia 19 marca 2020 r. w sprawie upoważnienia Burmistrza Miasta Przeworska do zaciągnięcia zobowiązania wykraczającego poza rok budżetowy 2020 na zadanie "Budowa kanalizacji deszczowej przy ulicy Studziańskiej".
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Uchwała Nr XX/215/2020 Rady Miasta Przeworska"
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr XX/215/2020 Rady Miasta Przeworska z dnia 19 marca 2020 r. w sprawie upoważnienia Burmistrza Miasta Przeworska do zaciągnięcia zobowiązania wykraczającego poza rok budżetowy 2020 na zadanie "Budowa kanalizacji deszczowej przy ulicy Studziańskiej".
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr XX/216/2020 Rady Miasta Przeworska z dnia 19 marca 2020 r. w sprawie upoważnienia Burmistrza Miasta Przeworska do zaciągnięcia zobowiązania wykraczającego poza rok budżetowy 2020 na zadanie "Przebudowa boiska sportowego przy ul. Budowlanych w Przeworsku".
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Uchwała Nr XX/216/2020 Rady Miasta Przeworska"
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr XX/216/2020 Rady Miasta Przeworska z dnia 19 marca 2020 r. w sprawie upoważnienia Burmistrza Miasta Przeworska do zaciągnięcia zobowiązania wykraczającego poza rok budżetowy 2020 na zadanie "Przebudowa boiska sportowego przy ul. Budowlanych w Przeworsku".
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr XX/217/2020 Rady Miasta Przeworska z dnia 19 marca 2020 r. w sprawie ustalenia składki członkowskiej w Stowarzyszeniu Związek Miast Polskich.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Uchwała Nr XX/217/2020 Rady Miasta Przeworska"
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr XX/217/2020 Rady Miasta Przeworska z dnia 19 marca 2020 r. w sprawie ustalenia składki członkowskiej w Stowarzyszeniu Związek Miast Polskich.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr XX/218/2020 Rady Miasta Przeworska z dnia 19 marca 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości miejskich.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Uchwała Nr XX/218/2020 Rady Miasta Przeworska"
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr XX/218/2020 Rady Miasta Przeworska z dnia 19 marca 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości miejskich.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr XX/219/2020 Rady Miasta Przeworska z dnia 19 marca 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości miejskich.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Uchwała Nr XX/219/2020 Rady Miasta Przeworska"
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr XX/219/2020 Rady Miasta Przeworska z dnia 19 marca 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości miejskich.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr XX/220/2020 Rady Miasta Przeworska z dnia 19 marca 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie od osób fizycznych nieruchomości gruntowej na rzecz Gminy Miejskiej Przeworsk.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Uchwała Nr XX/220/2020 Rady Miasta Przeworska"
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr XX/220/2020 Rady Miasta Przeworska z dnia 19 marca 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie od osób fizycznych nieruchomości gruntowej na rzecz Gminy Miejskiej Przeworsk.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr XX/221/2020 Rady Miasta Przeworska z dnia 19 marca 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości gruntowej na rzecz Gminy Miejskiej Przeworsk.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Uchwała Nr XX/221/2020 Rady Miasta Przeworska"
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr XX/221/2020 Rady Miasta Przeworska z dnia 19 marca 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości gruntowej na rzecz Gminy Miejskiej Przeworsk.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr XX/222/2020 Rady Miasta Przeworska z dnia 19 marca 2020 r. w sprawie ustalenia składki członkowskiej w Podkarpackim Stowarzyszeniu Samorządów Terytorialnych.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Uchwała Nr XX/222/2020 Rady Miasta Przeworska"
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr XX/222/2020 Rady Miasta Przeworska z dnia 19 marca 2020 r. w sprawie ustalenia składki członkowskiej w Podkarpackim Stowarzyszeniu Samorządów Terytorialnych.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr XX/223/2020 Rady Miasta Przeworska z dnia 19 marca 2020 r. w sprawie przyjęcia "Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi i zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta Przeworska w roku 2020".
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Uchwała Nr XX/223/2020 Rady Miasta Przeworska"
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr XX/223/2020 Rady Miasta Przeworska z dnia 19 marca 2020 r. w sprawie przyjęcia "Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi i zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta Przeworska w roku 2020".
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr XX/224/2020 Rady Miasta Przeworska z dnia 19 marca 2020 r. w sprawie przekształcenia Szkoły Podstawowej nr 2 im. Hugona Kołłątaja w Przeworsku poprzez ustalenie dodatkowej lokalizacji szkoły.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Uchwała Nr XX/224/2020 Rady Miasta Przeworska"
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr XX/224/2020 Rady Miasta Przeworska z dnia 19 marca 2020 r. w sprawie przekształcenia Szkoły Podstawowej nr 2 im. Hugona Kołłątaja w Przeworsku poprzez ustalenie dodatkowej lokalizacji szkoły.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

20.03.2020

Dotyczy dokumentu:
Protokół Nr XIX/2020 z nadzwyczajnej sesji Rady Miasta Przeworska odbytej w dniu 13 lutego 2020 r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Protokół Nr XVIII/2020 ze zwyczajnej sesji Rady Miasta Przeworska odbytej w dniu 30 stycznia 2020 r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony dla zadania pn.:"Przystosowanie budynku Kilińskiego 25"
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony dla zadania pn.:"Przystosowanie budynku Kilińskiego 25"
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zawiadomienie o unieważnieniu postepowania"

poprzednia ... 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 ... następna