Rejestr zmian w biuletynie

29.03.2019

Dotyczy dokumentu:
Wzory formularzy do pobrania
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zaświadczenie"
Dotyczy dokumentu:
Wzory formularzy do pobrania
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Zaświadczenie
Dotyczy dokumentu:
Sesja RM Przeworska - 21 listopada 2018 r.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Sesja RM Przeworska - 29 listopada 2018 r.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Sesja RM Przeworska - 20 grudnia 2018 r.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Sesja RM Przeworska - 31 stycznia 2019 r.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Sesja RM Przeworska - 28 lutego 2019 r.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Sesja RM Przeworska - 14 marca 2019 r.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Sesja RM Przeworska - 28 marca 2019 r.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Sesja RM Przeworska - 28 marca 2019 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Głosowanie nad przyjęciem protokołu z sesjiodbytej w dniu 28 lutego 2019 r."
Dotyczy dokumentu:
Sesja RM Przeworska - 28 marca 2019 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Głosowanie nad przyjęciem protokołu z sesjiodbytej w dniu 14 marca 2019 r."
Dotyczy dokumentu:
Sesja RM Przeworska - 28 marca 2019 r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Sesja RM Przeworska - 14 marca 2019 r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Sesja RM Przeworska - 28 lutego 2019 r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Sesja RM Przeworska - 31 stycznia 2019 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Głosowanie nad zmianą porządku obrad"
Dotyczy dokumentu:
Sesja RM Przeworska - 31 stycznia 2019 r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Sesja RM Przeworska - 20 grudnia 2018 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Głosowanie nad przyjęciem protokołu z sesjiodbytej w dniu 21 listopada 2018 r."
Dotyczy dokumentu:
Sesja RM Przeworska - 20 grudnia 2018 r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Sesja RM Przeworska - 29 listopada 2018 r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Sesja RM Przeworska - 21 listopada 2018 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Głosowanie nad składem Komisji Skrutacyjnej"
Dotyczy dokumentu:
Sesja RM Przeworska - 21 listopada 2018 r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr VII/73/2019 Rady Miasta Przeworska z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie darowizny nieruchomości na rzecz Gminy Przeworsk
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Uchwała Nr VII/73/2019 Rady Miasta Przeworska"
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr VII/73/2019 Rady Miasta Przeworska z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie darowizny nieruchomości na rzecz Gminy Przeworsk
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr VII/74/2019 Rady Miasta Przeworska z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości miejskiej w drodze bezprzetargowej
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Uchwała Nr VII/74/2019 Rady Miasta Przeworska"
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr VII/74/2019 Rady Miasta Przeworska z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości miejskiej w drodze bezprzetargowej
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr VII/75/2019 Rady Miasta Przeworska z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie przyjęcia "Programu zapobiegającemu bezdomności zwierząt na terenie Miasta Przeworska w roku 2019"
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Uchwała Nr VII/75/2019 Rady Miasta Przeworska"
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr VII/75/2019 Rady Miasta Przeworska z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie przyjęcia "Programu zapobiegającemu bezdomności zwierząt na terenie Miasta Przeworska w roku 2019"
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr VII/76/2019 Rady Miasta Przeworska z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie określenia ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za rok od domku letniskowego lub innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Uchwała Nr VII/76/2019 Rady Miasta Przeworska"
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr VII/76/2019 Rady Miasta Przeworska z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie określenia ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za rok od domku letniskowego lub innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr VII/77/2019 Rady Miasta Przeworska z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Miejskiej Przeworsk
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Uchwała Nr VII/77/2019 Rady Miasta Przeworska"
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr VII/77/2019 Rady Miasta Przeworska z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Miejskiej Przeworsk
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr VII/78/2019 Rady Miasta Przeworska z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie określenia górnej stawki za opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie miasta Przeworska
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Uchwała Nr VII/78/2019 Rady Miasta Przeworska"
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr VII/78/2019 Rady Miasta Przeworska z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie określenia górnej stawki za opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie miasta Przeworska
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Protokół Nr VI/2019 z nadzwyczajnej sesji Rady Miasta Przeworska odbytej w dniu 14 marca 2019 r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Protokół Nr V/2019 z sesji Rady Miasta Przeworska odbytej w dniu 28 lutego 2019 r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

28.03.2019

Dotyczy dokumentu:
Formularze oświadczeń majątkowych
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Formularze oświadczeń majątkowych
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Formularz_oświadczenie majątkowe_za_2018.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Formularze oświadczeń majątkowych
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Formularz oświadczenia majątkowego -Wójt/Burmistrz/Prezydent - Word
Dotyczy dokumentu:
Formularze oświadczeń majątkowych
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Formularz_oświadczenie majątkowe_za_2018.docx"
Dotyczy dokumentu:
Formularze oświadczeń majątkowych
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Formularz oświadczenia majątkowego -Wójt/Burmistrz/Prezydent - PDF
Dotyczy dokumentu:
Protokół Nr 6/2019 z posiedzenia Komisji Budżetowo - Gospodarczej Rady Miasta Przerworska odbytego w dniu 14 marca 2019 r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

27.03.2019

Dotyczy dokumentu:
Projekt listy uprawnionych do wynajmu/zamiany lokalu komunalnego
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Projekt Listy uprawnionych do wynajmu / zamiany lokalu komunalnego
Treść zmiany:
Dokument usunięto.

poprzednia ... 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 ... następna