Rejestr zmian w biuletynie

16.03.2020

Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr 35/2020 Burmistrza Miasta Przeworska z dnia 16 marca 2020 r. w sprawie kwarantanny dokumentów i przesyłek
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr 34/2020 Burmistrza Miasta Przeworska z dnia 14 marca 2020 r. w sprawie ograniczenia funkcjonowania Urzędu Miasta Przeworska
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr 34/2020 Burmistrza Miasta Przeworska z dnia 14 marca 2020 r. w sprawie ograniczenia funkcjonowania Urzędu Miasta Przeworska
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr 33/2020 Burmistrza Miasta Przeworska z dnia 12 marca 2020 r. w sprawie wykreślenia budynku z Gminnej Ewidencji Zabytków miasta Przeworska.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr 33/2020 Burmistrza Miasta Przeworska z dnia 12 marca 2020 r. w sprawie wykreślenia budynku z Gminnej Ewidencji Zabytków miasta Przeworska.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr 32/2020 Burmistrza Miasta Przeworska z dnia 5 marca 2020 r. w sprawie wprowadzenia procedur windykacji należności przypadających Gminie Miejskiej Przeworsk.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr 31/2020 Burmistrza Miasta Przeworska z dnia 2 marca 2020 r. w sprawie prowadzenia wyodrębnionej ewidencji księgowej dla mikroprojektu indywidualnego pn. "Karpackie Laboratorium Medialne" w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Interreg V-A Polska - Słowacja 2014-2020".
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

poprzednia ... 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 ... następna