Rejestr zmian w biuletynie

26.06.2019

Dotyczy dokumentu:
Protokół Nr IX/2019 z sesji Rady Miasta Przeworska odbytej w dniu 30 maja 2019 r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

25.06.2019

Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony dla zadania pn.:"Modernizacja dróg dojazdowych do pól na terenie miasta Przeworska"
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony dla zadania pn.:"Modernizacja dróg dojazdowych do pól na terenie miasta Przeworska"
Treść zmiany:
Dodano załącznik "informacja z otwarcia ofert - zestawienie"

24.06.2019

Dotyczy dokumentu:
Oświadczenia majątkowe pracowników Urzędu Miasta Przeworska za rok 2018 - na koniec i na początek powierzenia stanowiska Skarbnika Miasta.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenia majątkowe pracowników Urzędu Miasta Przeworska za rok 2018 - na koniec i na początek powierzenia stanowiska Skarbnika Miasta.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenia majątkowe pracowników Urzędu Miasta Przeworska za rok 2018 - na koniec i na początek powierzenia stanowiska Skarbnika Miasta.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenia majątkowe pracowników Urzędu Miasta Przeworska za rok 2018 - na koniec i na początek powierzenia stanowiska Skarbnika Miasta.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenia majątkowe pracowników jednostek podległych
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenia majątkowe pracowników jednostek podległych
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Bańkowska_Helena.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenia majątkowe pracowników jednostek podległych
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Bujny_Barbara.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenia majątkowe pracowników jednostek podległych
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Bułaś_Lidia.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenia majątkowe pracowników jednostek podległych
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Darecka_Anna.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenia majątkowe pracowników jednostek podległych
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Kaduk_Zbigniew.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenia majątkowe pracowników jednostek podległych
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Kowalski_Andrzej.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenia majątkowe pracowników jednostek podległych
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Łuczyk_Grzegorz.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenia majątkowe pracowników jednostek podległych
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Motyka_Barbara.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenia majątkowe pracowników jednostek podległych
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Nitychoruk_Wiesław.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenia majątkowe pracowników jednostek podległych
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Ożóg_Krzysztof.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenia majątkowe pracowników jednostek podległych
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Prochowski_Henryk.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenia majątkowe pracowników jednostek podległych
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Przeszłowski_Aleksander.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenia majątkowe pracowników jednostek podległych
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Romankiewicz_Alicja.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenia majątkowe pracowników jednostek podległych
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Sebzda_Bogdan.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenia majątkowe pracowników jednostek podległych
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Storek_Agnieszka.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenia majątkowe pracowników jednostek podległych
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Szczepańska_Elżbieta.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenia majątkowe pracowników jednostek podległych
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Szylar_Marta.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenia majątkowe pracowników jednostek podległych
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Trelka_Magdalena.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenia majątkowe pracowników jednostek podległych
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenia majątkowe pracowników Urzędu Miasta Przeworska za 2018 rok
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenia majątkowe pracowników Urzędu Miasta Przeworska za 2018 rok
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Kisiel_Leszek.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenia majątkowe pracowników Urzędu Miasta Przeworska za 2018 rok
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Adrian_Witold.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenia majątkowe pracowników Urzędu Miasta Przeworska za 2018 rok
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Jarosz_Dorota.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenia majątkowe pracowników Urzędu Miasta Przeworska za 2018 rok
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Machała_Maria.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenia majątkowe pracowników Urzędu Miasta Przeworska za 2018 rok
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Mazurkiewicz_Jolanta.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenia majątkowe pracowników Urzędu Miasta Przeworska za 2018 rok
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Pałka_Małgorzata.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenia majątkowe pracowników Urzędu Miasta Przeworska za 2018 rok
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Rubacha_Stanisława.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenia majątkowe pracowników Urzędu Miasta Przeworska za 2018 rok
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Superson_Wojciech.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenia majątkowe pracowników Urzędu Miasta Przeworska za 2018 rok
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr 69/2019 Burmistrza Miasta Przeworska z dnia 24 czerwca 2019 r. w sprawie powołania Zespołu Interdyscyplinarnego do spraw Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

21.06.2019

Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr 68/2019 Burmistrza Miasta Przeworska z dnia 19 czerwca 2019 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia pierwszego przetargu w dniu 28.06.2019 r. na sprzedaż nieruchomości miejskich położonych przy ul. Gorliczyńskiej oraz ul. Wojska Polskiego w Przeworsku
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr 67/2019 Burmistrza Miasta Przeworska z dnia 18 czerwca 2019 r. w sprawie zmian w budżecie miasta na rok 2019
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr 44/2019 Burmistrza Miasta Przeworska z dnia 18 kwietnia 2019 r. w sprawie prowadzenia wyodrębnionej ewidencji księgowej dla projektu pn. "Holistyczna rewitalizacja na terenie MOF Jarosław - Przeworsk" nr RPPK.06.03.00-18-0022/18-00 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi Priorytetowej nr "VI Spójność Przestrzenna i Społeczna" Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr 44/2019 Burmistrza Miasta Przeworska z dnia 18 kwietnia 2019 r. w sprawie prowadzenia wyodrębnionej ewidencji księgowej dla projektu pn. "Holistyczna rewitalizacja na terenie MOF Jarosław - Przeworsk" nr RPPK.06.03.00-18-0022/18-00 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi Priorytetowej nr "VI Spójność Przestrzenna i Społeczna" Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020
Treść zmiany:
Dodano załącznik "ZBM_44_2019.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr 66/2019 Burmistrza Miasta Przeworska z dnia 14 czerwca 2019 r. zmieniające zarządzenie Nr 74/2018 Burmistrza Miasta Przeworska z dnia 23 sierpnia 2018 r. w sprawie przyjęcia "Regulaminu przyznawania dofinansowania na usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Miejskiej Przeworsk"
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr 65/2019 Burmistrza Miasta Przeworska z dnia 13 czerwca 2019 r. w sprawie skrócenia czasu pracy dla pracowników Urzędu Miasta Przeworska
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr 64/2019 Burmistrza Miasta Przeworska z dnia 11 czerwca 2019 r. w sprawie wyodrębnienia środków na wspieranie doskonalenia zawodowego nauczycieli, ustalenia planu finansowego form doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat w 2019 roku za kształcenie nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Miejską Przeworsk
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr 63/2019 Burmistrza Miasta Przeworska z dnia 11 czerwca 2019 r. w sprawie ustalenia zasad udostępniania nieruchomości Gminy Miejskiej Przeworsk na potrzeby budowy infrastruktury technicznej
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr 62/2019 Burmistrza Miasta Przeworska z dnia 10 czerwca 2019 r. w sprawie zmian w budżecie miasta na rok 2019
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr 60/2019 Burmistrza Miasta Przeworska z dnia 31 maja 2019 r. w sprawie zmian w budżecie miasta na rok 2019
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr 61/2019 Burmistrza Miasta Przeworska z dnia 7 czerwca 2019 r. w sprawie zmian w budżecie miasta na rok 2019
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr 60/2019 Burmistrza Miasta Przeworska z dnia 31 maja 2019 r. w sprawie zmian w budżecie miasta na rok 2019
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr 57/2019 Burmistrza Miasta Przeworska z dnia 24 maja 2019 r. w sprawie zmian w budżecie miasta na rok 2019
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr 57/2019 Burmistrza Miasta Przeworska z dnia 24 maja 2019 r. w sprawie zmian w budżecie miasta na rok 2019
Treść zmiany:
Dodano załącznik "ZBM_57_2019.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony dla zadania pn.:"DOSTAWA WRAZ Z MONTAŻEM WINDY W RAMACH ZADANIA „PRZEBUDOWA BUDYNKU DOMU KULTURY PRZY UL. WIEJSKIEJ Z PRZEZNACZENIEM NA DOM SENIORA W PRZEWORSKU”
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony dla zadania pn.:"DOSTAWA WRAZ Z MONTAŻEM WINDY W RAMACH ZADANIA „PRZEBUDOWA BUDYNKU DOMU KULTURY PRZY UL. WIEJSKIEJ Z PRZEZNACZENIEM NA DOM SENIORA W PRZEWORSKU”
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty-rozstrzygnięcie przetargu"

poprzednia ... 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 ... następna