Rejestr zmian w biuletynie

20.11.2012

Treść zmiany:
Usunięcie podkatalogu Komunikaty, obwieszczenia z katalogu Gospodarka Przestrzenna i Budownictwo w menu przedmiotowym
Treść zmiany:
Usunięcie podkatalogu Miejscowe Plany Zagospodarowania Przestrzennego z katalogu Gospodarka Przestrzenna i Budownictwo w menu przedmiotowym
Treść zmiany:
Dodanie podkatalogu Miejscowe Plany Zagospodarowania Przestrzennego do katalogu Gospodarka Przestrzenna i Budownictwo w menu przedmiotowym
Treść zmiany:
Zmiana nazwy katalogu Decyzje o warunkach zabudowy w menu przedmiotowym (nowa nazwa Decyzje)
Treść zmiany:
Usunięcie podkatalogu Wypisy i wyrysy ze Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Przewors z katalogu Gospodarka Przestrzenna i Budownictwo w menu przedmiotowym
Treść zmiany:
Usunięcie podkatalogu Wypisy i wyrysy z miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego z katalogu Gospodarka Przestrzenna i Budownictwo w menu przedmiotowym
Treść zmiany:
Usunięcie podkatalogu Zaświadczenia o przeznaczeniu terenu w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego z katalogu Gospodarka Przestrzenna i Budownictwo w menu przedmiotowym
Treść zmiany:
Usunięcie podkatalogu Decyzje o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego z katalogu Gospodarka Przestrzenna i Budownictwo w menu przedmiotowym

29.10.2012

Treść zmiany:
Dodanie podkatalogu Sesja RM - 24 października 2012 do katalogu Kadencja 2010-2014 w menu przedmiotowym

22.10.2012

Treść zmiany:
Dodanie podkatalogu Sesja RM - 27 września 2012 do katalogu Kadencja 2010-2014 w menu przedmiotowym

poprzednia ... 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 ...następna