Rejestr zmian w biuletynie

27.03.2020

Dotyczy dokumentu:
Druki zgłoszeń kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Uzupełnienie przez Komisarza Wyborczego spośródwyborców.doc"
Dotyczy dokumentu:
Druki zgłoszeń kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Uzupełnienie przez Komisarza Wyborczego spośródwyborców.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Druki zgłoszeń kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Załącznik - Zgłoszenie kandydata na członkaObwodowej Komisji Wyborczej.doc"
Dotyczy dokumentu:
Druki zgłoszeń kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Informacja dotycząca sposobu zgłaszania kandydatów na członków Obwodowych Komisji Wyborczych w mieście Przeworsku.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

25.03.2020

Dotyczy dokumentu:
Sesja RM Przeworska - 19 marca 2020 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Głosowanie nad zmianą porządku obrad.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Sesja RM Przeworska - 19 marca 2020 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Głosowanie imienne w sprawie przyjęcia protokołuz sesji odbytej w dniu 30 stycznia 2020 r.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Sesja RM Przeworska - 19 marca 2020 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Głosowanie imienne w sprawie przyjęcia protokołuz sesji odbytej w dniu 13 lutego 2020 r.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Sesja RM Przeworska - 19 marca 2020 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Głosowanie imienne w sprawie przyjęciasprawozdania z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej wPrzeworsku za rok 2019.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Sesja RM Przeworska - 19 marca 2020 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Głosowanie imienne w sprawie przyjęciasprawozdania z realizacji Programu Profilaktyki i RozwiązywaniaProblemów Alkoholowych w mieście Przeworsku za rok 2019.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Sesja RM Przeworska - 19 marca 2020 r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr XX/214/2020 Rady Miasta Przeworska z dnia 19 marca 2020 r. w sprawie zmian w budżecie miasta na 2020 rok.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Uchwała Nr XX/214/2020 Rady Miasta Przeworska"
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr XX/214/2020 Rady Miasta Przeworska z dnia 19 marca 2020 r. w sprawie zmian w budżecie miasta na 2020 rok.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr XX/215/2020 Rady Miasta Przeworska z dnia 19 marca 2020 r. w sprawie upoważnienia Burmistrza Miasta Przeworska do zaciągnięcia zobowiązania wykraczającego poza rok budżetowy 2020 na zadanie "Budowa kanalizacji deszczowej przy ulicy Studziańskiej".
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Uchwała Nr XX/215/2020 Rady Miasta Przeworska"
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr XX/215/2020 Rady Miasta Przeworska z dnia 19 marca 2020 r. w sprawie upoważnienia Burmistrza Miasta Przeworska do zaciągnięcia zobowiązania wykraczającego poza rok budżetowy 2020 na zadanie "Budowa kanalizacji deszczowej przy ulicy Studziańskiej".
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr XX/216/2020 Rady Miasta Przeworska z dnia 19 marca 2020 r. w sprawie upoważnienia Burmistrza Miasta Przeworska do zaciągnięcia zobowiązania wykraczającego poza rok budżetowy 2020 na zadanie "Przebudowa boiska sportowego przy ul. Budowlanych w Przeworsku".
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Uchwała Nr XX/216/2020 Rady Miasta Przeworska"
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr XX/216/2020 Rady Miasta Przeworska z dnia 19 marca 2020 r. w sprawie upoważnienia Burmistrza Miasta Przeworska do zaciągnięcia zobowiązania wykraczającego poza rok budżetowy 2020 na zadanie "Przebudowa boiska sportowego przy ul. Budowlanych w Przeworsku".
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr XX/217/2020 Rady Miasta Przeworska z dnia 19 marca 2020 r. w sprawie ustalenia składki członkowskiej w Stowarzyszeniu Związek Miast Polskich.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Uchwała Nr XX/217/2020 Rady Miasta Przeworska"
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr XX/217/2020 Rady Miasta Przeworska z dnia 19 marca 2020 r. w sprawie ustalenia składki członkowskiej w Stowarzyszeniu Związek Miast Polskich.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr XX/218/2020 Rady Miasta Przeworska z dnia 19 marca 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości miejskich.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Uchwała Nr XX/218/2020 Rady Miasta Przeworska"
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr XX/218/2020 Rady Miasta Przeworska z dnia 19 marca 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości miejskich.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr XX/219/2020 Rady Miasta Przeworska z dnia 19 marca 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości miejskich.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Uchwała Nr XX/219/2020 Rady Miasta Przeworska"
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr XX/219/2020 Rady Miasta Przeworska z dnia 19 marca 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości miejskich.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr XX/220/2020 Rady Miasta Przeworska z dnia 19 marca 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie od osób fizycznych nieruchomości gruntowej na rzecz Gminy Miejskiej Przeworsk.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Uchwała Nr XX/220/2020 Rady Miasta Przeworska"
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr XX/220/2020 Rady Miasta Przeworska z dnia 19 marca 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie od osób fizycznych nieruchomości gruntowej na rzecz Gminy Miejskiej Przeworsk.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr XX/221/2020 Rady Miasta Przeworska z dnia 19 marca 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości gruntowej na rzecz Gminy Miejskiej Przeworsk.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Uchwała Nr XX/221/2020 Rady Miasta Przeworska"
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr XX/221/2020 Rady Miasta Przeworska z dnia 19 marca 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości gruntowej na rzecz Gminy Miejskiej Przeworsk.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr XX/222/2020 Rady Miasta Przeworska z dnia 19 marca 2020 r. w sprawie ustalenia składki członkowskiej w Podkarpackim Stowarzyszeniu Samorządów Terytorialnych.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Uchwała Nr XX/222/2020 Rady Miasta Przeworska"
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr XX/222/2020 Rady Miasta Przeworska z dnia 19 marca 2020 r. w sprawie ustalenia składki członkowskiej w Podkarpackim Stowarzyszeniu Samorządów Terytorialnych.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr XX/223/2020 Rady Miasta Przeworska z dnia 19 marca 2020 r. w sprawie przyjęcia "Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi i zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta Przeworska w roku 2020".
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Uchwała Nr XX/223/2020 Rady Miasta Przeworska"
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr XX/223/2020 Rady Miasta Przeworska z dnia 19 marca 2020 r. w sprawie przyjęcia "Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi i zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta Przeworska w roku 2020".
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr XX/224/2020 Rady Miasta Przeworska z dnia 19 marca 2020 r. w sprawie przekształcenia Szkoły Podstawowej nr 2 im. Hugona Kołłątaja w Przeworsku poprzez ustalenie dodatkowej lokalizacji szkoły.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Uchwała Nr XX/224/2020 Rady Miasta Przeworska"
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr XX/224/2020 Rady Miasta Przeworska z dnia 19 marca 2020 r. w sprawie przekształcenia Szkoły Podstawowej nr 2 im. Hugona Kołłątaja w Przeworsku poprzez ustalenie dodatkowej lokalizacji szkoły.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

poprzednia ... 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 ... następna