Rejestr zmian w biuletynie

20.03.2020

Dotyczy dokumentu:
Protokół Nr XIX/2020 z nadzwyczajnej sesji Rady Miasta Przeworska odbytej w dniu 13 lutego 2020 r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Protokół Nr XVIII/2020 ze zwyczajnej sesji Rady Miasta Przeworska odbytej w dniu 30 stycznia 2020 r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony dla zadania pn.:"Przystosowanie budynku Kilińskiego 25"
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony dla zadania pn.:"Przystosowanie budynku Kilińskiego 25"
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zawiadomienie o unieważnieniu postepowania"

19.03.2020

Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony dla zadnia pn.;" Przebudowa dróg lokalnych do budynku Kilińskiego 25"
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony dla zadnia pn.;" Przebudowa dróg lokalnych do budynku Kilińskiego 25"
Treść zmiany:
Dodano załącznik "rozstrzygnięcie - zawiadomienie o wyborzenajkorzystniejszej oferty"
Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony dla zadania pn.:"Przystosowanie budynku Kilińskiego 25"
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony dla zadania pn.:"Przystosowanie budynku Kilińskiego 25"
Treść zmiany:
Dodano załącznik "informacja z otwarcia ofert"

16.03.2020

Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr 35/2020 Burmistrza Miasta Przeworska z dnia 16 marca 2020 r. w sprawie kwarantanny dokumentów i przesyłek
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr 34/2020 Burmistrza Miasta Przeworska z dnia 14 marca 2020 r. w sprawie ograniczenia funkcjonowania Urzędu Miasta Przeworska
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr 34/2020 Burmistrza Miasta Przeworska z dnia 14 marca 2020 r. w sprawie ograniczenia funkcjonowania Urzędu Miasta Przeworska
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr 33/2020 Burmistrza Miasta Przeworska z dnia 12 marca 2020 r. w sprawie wykreślenia budynku z Gminnej Ewidencji Zabytków miasta Przeworska.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr 33/2020 Burmistrza Miasta Przeworska z dnia 12 marca 2020 r. w sprawie wykreślenia budynku z Gminnej Ewidencji Zabytków miasta Przeworska.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr 32/2020 Burmistrza Miasta Przeworska z dnia 5 marca 2020 r. w sprawie wprowadzenia procedur windykacji należności przypadających Gminie Miejskiej Przeworsk.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr 31/2020 Burmistrza Miasta Przeworska z dnia 2 marca 2020 r. w sprawie prowadzenia wyodrębnionej ewidencji księgowej dla mikroprojektu indywidualnego pn. "Karpackie Laboratorium Medialne" w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Interreg V-A Polska - Słowacja 2014-2020".
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

poprzednia ... 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 ... następna