Rejestr zmian w biuletynie

04.09.2020

Dotyczy dokumentu:
Zapytanie ofertowe dla zadania pn.:„Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu miasta Przeworska w 2020 roku”
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Zapytanie ofertowe dla zadania pn.:„Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu miasta Przeworska w 2020 roku”
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zał. nr 1 - Formularz ofertowy.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Zapytanie ofertowe dla zadania pn.:„Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu miasta Przeworska w 2020 roku”
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Zapytanie ofertowe dla zadania pn.:„Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu miasta Przeworska w 2020 roku”
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zapytanie ofertowe.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Zapytanie ofertowe dla zadania pn.:„Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu miasta Przeworska w 2020 roku”
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Zapytanie ofertowe.pdf
Dotyczy dokumentu:
Zapytanie ofertowe dla zadania pn.:„Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu miasta Przeworska w 2020 roku”
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zapytanie ofertowe.pdf"

03.09.2020

Dotyczy dokumentu:
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony dla zadania pn.:"Modernizacja basenu krytego przy Szkole Podstawowej nr 1 w Przeworsku"
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony dla zadania pn.:"Modernizacja basenu krytego przy Szkole Podstawowej nr 1 w Przeworsku"
Treść zmiany:
Dodano załącznik "informacja z otwarcia ofert"
Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony dla zadania pn.:"Rewitalizacja skansenu Pastewnik w Przeworsku- gonty Karczma"
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony dla zadania pn.:"Rewitalizacja skansenu Pastewnik w Przeworsku- gonty Karczma"
Treść zmiany:
Dodano załącznik "informacja z otwarcia ofert"
Dotyczy dokumentu:
Przeyarg niograniczony dla zadania pn."Udzielenie kredytu długoterminowego w wysokości 1 800 000,00 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie planowanego deficytu w kwocie 900 000,00 zł oraz na spłatę zaciągniętych w latach poprzednich zobowiązań z tytułu kredytów długoterminowych w kwocie 900 000,00 zł w 2020 roku"
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Przeyarg niograniczony dla zadania pn."Udzielenie kredytu długoterminowego w wysokości 1 800 000,00 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie planowanego deficytu w kwocie 900 000,00 zł oraz na spłatę zaciągniętych w latach poprzednich zobowiązań z tytułu kredytów długoterminowych w kwocie 900 000,00 zł w 2020 roku"
Treść zmiany:
Usunięto załącznik dokumentacja finansowa - zał. nr 5
Dotyczy dokumentu:
Przeyarg niograniczony dla zadania pn."Udzielenie kredytu długoterminowego w wysokości 1 800 000,00 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie planowanego deficytu w kwocie 900 000,00 zł oraz na spłatę zaciągniętych w latach poprzednich zobowiązań z tytułu kredytów długoterminowych w kwocie 900 000,00 zł w 2020 roku"
Treść zmiany:
Usunięto załącznik SIWZ załącznikami doc.
Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony dla z pn." Przebudowa drogi publicznej gminnej ul. Kazimierzowskiej w Przeworsku wraz ze skrzyżowaniami i zjazdami "
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony dla z pn." Przebudowa drogi publicznej gminnej ul. Kazimierzowskiej w Przeworsku wraz ze skrzyżowaniami i zjazdami "
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Umowa - projekt - zał do swiz
Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony dla z pn." Przebudowa drogi publicznej gminnej ul. Kazimierzowskiej w Przeworsku wraz ze skrzyżowaniami i zjazdami "
Treść zmiany:
Usunięto załącznik STWiOR - zał do siwz
Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony dla z pn." Przebudowa drogi publicznej gminnej ul. Kazimierzowskiej w Przeworsku wraz ze skrzyżowaniami i zjazdami "
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Dokumentacja projektowa - zał. do siwz
Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony dla z pn." Przebudowa drogi publicznej gminnej ul. Kazimierzowskiej w Przeworsku wraz ze skrzyżowaniami i zjazdami "
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Przedmiar robót - zał. nr 2 do siwz
Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony dla z pn." Przebudowa drogi publicznej gminnej ul. Kazimierzowskiej w Przeworsku wraz ze skrzyżowaniami i zjazdami "
Treść zmiany:
Usunięto załącznik SIWZ z załącznikami
Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony dla z pn." Przebudowa drogi publicznej gminnej ul. Kazimierzowskiej w Przeworsku wraz ze skrzyżowaniami i zjazdami "
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony dla z pn." Przebudowa drogi publicznej gminnej ul. Kazimierzowskiej w Przeworsku wraz ze skrzyżowaniami i zjazdami "
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty"
Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony dla zadania pn. " Wykonanie właściwych prac w ramach zadania pn.: „Stabilizacja osuwiska w rejonie ul. Czarnieckiego wraz z odbudową dróg i infrastruktury technicznej” – etap III"
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony dla zadania pn. " Wykonanie właściwych prac w ramach zadania pn.: „Stabilizacja osuwiska w rejonie ul. Czarnieckiego wraz z odbudową dróg i infrastruktury technicznej” – etap III"
Treść zmiany:
Usunięto załącznik umowa projekt - zal. do siwz
Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony dla zadania pn. " Wykonanie właściwych prac w ramach zadania pn.: „Stabilizacja osuwiska w rejonie ul. Czarnieckiego wraz z odbudową dróg i infrastruktury technicznej” – etap III"
Treść zmiany:
Usunięto załącznik STWiOR zal do swiz
Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony dla zadania pn. " Wykonanie właściwych prac w ramach zadania pn.: „Stabilizacja osuwiska w rejonie ul. Czarnieckiego wraz z odbudową dróg i infrastruktury technicznej” – etap III"
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Przedmiar robót - zał. nr 2 do siwz
Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony dla zadania pn. " Wykonanie właściwych prac w ramach zadania pn.: „Stabilizacja osuwiska w rejonie ul. Czarnieckiego wraz z odbudową dróg i infrastruktury technicznej” – etap III"
Treść zmiany:
Usunięto załącznik dokumentacja projektowa - zał. do siwz
Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony dla zadania pn. " Wykonanie właściwych prac w ramach zadania pn.: „Stabilizacja osuwiska w rejonie ul. Czarnieckiego wraz z odbudową dróg i infrastruktury technicznej” – etap III"
Treść zmiany:
Usunięto załącznik SIWZ wraz z załącznikami
Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony dla zadania pn."Przebudowa dachu na budynku Środowiskowego Domu Samopomocy w Przeworsku"
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony dla zadania pn."Przebudowa dachu na budynku Środowiskowego Domu Samopomocy w Przeworsku"
Treść zmiany:
Usunięto załącznik umowa (projekt) zał do siwz
Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony dla zadania pn."Przebudowa dachu na budynku Środowiskowego Domu Samopomocy w Przeworsku"
Treść zmiany:
Usunięto załącznik STWiOR - zał do siwz
Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony dla zadania pn."Przebudowa dachu na budynku Środowiskowego Domu Samopomocy w Przeworsku"
Treść zmiany:
Usunięto załącznik dokumentacja proketowa - zał. do siwz
Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony dla zadania pn."Przebudowa dachu na budynku Środowiskowego Domu Samopomocy w Przeworsku"
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Przedmiar robót- zał. do siwz
Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony dla zadania pn."Przebudowa dachu na budynku Środowiskowego Domu Samopomocy w Przeworsku"
Treść zmiany:
Usunięto załącznik SIWZ wraz z załącznikami
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr 95/2020 Burmistrza Miasta Przeworska z dnia 28 sierpnia 2020 r. w sprawie przedłożenia informacji o przebiegu wykonania budżetu miasta za I półrocze 2020 r. oraz informacji z przebiegu wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr 95/2020 Burmistrza Miasta Przeworska z dnia 28 sierpnia 2020 r. w sprawie przedłożenia informacji o przebiegu wykonania budżetu miasta za I półrocze 2020 r. oraz informacji z przebiegu wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr 94/2020 Burmistrza Miasta Przeworska z dnia 24 sierpnia 2020 r. w sprawie zmian w budżecie miasta Przeworska na rok 2020.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr 94/2020 Burmistrza Miasta Przeworska z dnia 24 sierpnia 2020 r. w sprawie zmian w budżecie miasta Przeworska na rok 2020.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr 92/2020 Burmistrza Miasta Przeworska z dnia 10 sierpnia 2020 r. w sprawie zmian w budżecie miasta Przeworska na rok 2020.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr 92/2020 Burmistrza Miasta Przeworska z dnia 10 sierpnia 2020 r. w sprawie zmian w budżecie miasta Przeworska na rok 2020.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "ZBM_92_2020.pdf"

31.08.2020

Dotyczy dokumentu:
Sesja RM Przeworska - 27 sierpnia 2020 r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr XXIV/255/2020 Rady Miasta Przeworska z dnia 27 sierpnia 2020 r. w sprawie zmian w budżecie miasta na 2020 rok.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Uchwała Nr XXIV/255/2020 Rady Miasta Przeworska"
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr XXIV/255/2020 Rady Miasta Przeworska z dnia 27 sierpnia 2020 r. w sprawie zmian w budżecie miasta na 2020 rok.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr XXIV/256/2020 Rady Miasta Przeworska z dnia 27 sierpnia 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości miejskich.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Uchwała Nr XXIV/256/2020 Rady Miasta Przeworska"
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr XXIV/256/2020 Rady Miasta Przeworska z dnia 27 sierpnia 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości miejskich.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr XXIV/257/2020 Rady Miasta Przeworska z dnia 27 sierpnia 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości gruntowych na rzecz Gminy Miejskiej Przeworsk.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Uchwała Nr XXIV/257/2020 Rady Miasta Przeworska"
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr XXIV/257/2020 Rady Miasta Przeworska z dnia 27 sierpnia 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości gruntowych na rzecz Gminy Miejskiej Przeworsk.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr XXIV/258/2020 Rady Miasta Przeworska z dnia 27 sierpnia 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy na czas nieoznaczony nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miejskiej Przeworsk.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Uchwała Nr XXIV/258/2020 Rady Miasta Przeworska"
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr XXIV/258/2020 Rady Miasta Przeworska z dnia 27 sierpnia 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy na czas nieoznaczony nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miejskiej Przeworsk.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr XXIV/259/2020 Rady Miasta Przeworska z dnia 27 sierpnia 2020 r. w sprawie wniesienia aportu do Przeworskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Przeworsku.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Uchwała Nr XXIV/259/2020 Rady Miasta Przeworska"
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr XXIV/259/2020 Rady Miasta Przeworska z dnia 27 sierpnia 2020 r. w sprawie wniesienia aportu do Przeworskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Przeworsku.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr XXIV/260/2020 Rady Miasta Przeworska z dnia 27 sierpnia 2020 r. w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w mieście Przeworsk w roku szkolnym 2020/2021.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Uchwała Nr XXIV/260/2020 Rady Miasta Przeworska"
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr XXIV/260/2020 Rady Miasta Przeworska z dnia 27 sierpnia 2020 r. w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w mieście Przeworsk w roku szkolnym 2020/2021.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr XXIV/261/2020 Rady Miasta Przeworska z dnia 27 sierpnia 2020 r. w sprawie przyjęcia STRATEGII ROZWOJU ELEKTROMOBILNOŚCI dla Miasta Przeworska do 2035 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Uchwała Nr XXIV/261/2020 Rady Miasta Przeworska"
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr XXIV/261/2020 Rady Miasta Przeworska z dnia 27 sierpnia 2020 r. w sprawie przyjęcia STRATEGII ROZWOJU ELEKTROMOBILNOŚCI dla Miasta Przeworska do 2035 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Wyniki głosowania radnych - Uchwała NrXXIV/261/2020 Rady Miasta Przeworska"
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr XXIV/261/2020 Rady Miasta Przeworska z dnia 27 sierpnia 2020 r. w sprawie przyjęcia STRATEGII ROZWOJU ELEKTROMOBILNOŚCI dla Miasta Przeworska do 2035 r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr XXIV/262/2020 Rady Miasta Przeworska z dnia 27 sierpnia 2020 r. w sprawie przekazania skargi według właściwości.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Uchwała Nr XXIV/262/2020 Rady Miasta Przeworska"
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr XXIV/262/2020 Rady Miasta Przeworska z dnia 27 sierpnia 2020 r. w sprawie przekazania skargi według właściwości.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 ... następna