Rejestr zmian w biuletynie

17.02.2020

Dotyczy dokumentu:
Sesja RM Przeworska - 13 lutego 2020 r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr XIX/201/2020 Rady Miasta Przeworska z dnia 13 lutego 2020 r. w sprawie uchylenia Uchwały Nr XXIX/218/12 Rady Miasta Przeworska z dnia 24 października 2012 roku w sprawie przejęcia obowiązków odbioru odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Miejskiej Przeworsk niezamieszkałych przez mieszkańców, na których powstają odpady komunalne.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Uchwała Nr XIX/201/2020 Rady Miasta Przeworska"
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr XIX/201/2020 Rady Miasta Przeworska z dnia 13 lutego 2020 r. w sprawie uchylenia Uchwały Nr XXIX/218/12 Rady Miasta Przeworska z dnia 24 października 2012 roku w sprawie przejęcia obowiązków odbioru odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Miejskiej Przeworsk niezamieszkałych przez mieszkańców, na których powstają odpady komunalne.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr XIX/202/2020 Rady Miasta Przeworska z dnia 13 lutego 2020 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XV/159/2019 Rady Miasta Przeworska z dnia 28 listopada 2019 roku w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Przeworska.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Uchwała Nr XIX/202/2020 Rady Miasta Przeworska"
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr XIX/202/2020 Rady Miasta Przeworska z dnia 13 lutego 2020 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XV/159/2019 Rady Miasta Przeworska z dnia 28 listopada 2019 roku w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Przeworska.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr XIX/203/2020 Rady Miasta Przeworska z dnia 13 lutego 2020 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XV/160/2019 Rady Miasta Przeworska z dnia 28 listopada 2019 roku w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Uchwała Nr XIX/203/2020 Rady Miasta Przeworska"
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr XIX/203/2020 Rady Miasta Przeworska z dnia 13 lutego 2020 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XV/160/2019 Rady Miasta Przeworska z dnia 28 listopada 2019 roku w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr XIX/204/2020 Rady Miasta Przeworska z dnia 13 lutego 2020 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia stawki takiej opłaty.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Uchwała Nr XIX/204/2020 Rady Miasta Przeworska"
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr XIX/204/2020 Rady Miasta Przeworska z dnia 13 lutego 2020 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia stawki takiej opłaty.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr XIX/205/2020 Rady Miasta Przeworska z dnia 13 lutego 2020 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XV/161/2019 Rady Miasta Przeworska z dnia 28 listopada 2019 roku w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Uchwała Nr XIX/205/2020 Rady Miasta Przeworska"
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr XIX/205/2020 Rady Miasta Przeworska z dnia 13 lutego 2020 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XV/161/2019 Rady Miasta Przeworska z dnia 28 listopada 2019 roku w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr XIX/206/2020 Rady Miasta Przeworska z dnia 13 lutego 2020 r. w sprawie uchylenia Uchwały Nr XXVI/192/16 Rady Miasta Przeworska z dnia 23 czerwca 2016 roku w sprawie określenia ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za rok od domku letniskowego lub innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Uchwała Nr XIX/206/2020 Rady Miasta Przeworska"
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr XIX/206/2020 Rady Miasta Przeworska z dnia 13 lutego 2020 r. w sprawie uchylenia Uchwały Nr XXVI/192/16 Rady Miasta Przeworska z dnia 23 czerwca 2016 roku w sprawie określenia ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za rok od domku letniskowego lub innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr XIX/207/2020 Rady Miasta Przeworska z dnia 13 lutego 2020 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Uchwała Nr XIX/207/2020 Rady Miasta Przeworska"
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr XIX/207/2020 Rady Miasta Przeworska z dnia 13 lutego 2020 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr XIX/208/2020 Rady Miasta Przeworska z dnia 13 lutego 2020 r. w sprawie zwolnienia z części opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Uchwała Nr XIX/208/2020 Rady Miasta Przeworska"
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr XIX/208/2020 Rady Miasta Przeworska z dnia 13 lutego 2020 r. w sprawie zwolnienia z części opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr XIX/209/2020 Rady Miasta Przeworska z dnia 13 lutego 2020 r. w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości, którzy nie są obowiązani do ponoszenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na rzecz gminy oraz określenia górnej stawki opłaty za opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Uchwała Nr XIX/209/2020 Rady Miasta Przeworska"
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr XIX/209/2020 Rady Miasta Przeworska z dnia 13 lutego 2020 r. w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości, którzy nie są obowiązani do ponoszenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na rzecz gminy oraz określenia górnej stawki opłaty za opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych.
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Uchwała Nr XIX/209/2020 Rady Miasta Przeworska
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr XIX/209/2020 Rady Miasta Przeworska z dnia 13 lutego 2020 r. w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości, którzy nie są obowiązani do ponoszenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na rzecz gminy oraz określenia górnej stawki opłaty za opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Uchwała Nr XIX/209/2020 Rady Miasta Przeworska"
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr XIX/209/2020 Rady Miasta Przeworska z dnia 13 lutego 2020 r. w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości, którzy nie są obowiązani do ponoszenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na rzecz gminy oraz określenia górnej stawki opłaty za opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr XIX/210/2020 Rady Miasta Przeworska z dnia 13 lutego 2020 r. w sprawie zmian w budżecie miasta na 2020 rok.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Uchwała Nr XIX/210/2020 Rady Miasta Przeworska"
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr XIX/210/2020 Rady Miasta Przeworska z dnia 13 lutego 2020 r. w sprawie zmian w budżecie miasta na 2020 rok.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr XIX/211/2020 Rady Miasta Przeworska z dnia 13 lutego 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na przyjęcie darowizny nieruchomości od osób fizycznych.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Uchwała Nr XIX/211/2020 Rady Miasta Przeworska"
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr XIX/211/2020 Rady Miasta Przeworska z dnia 13 lutego 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na przyjęcie darowizny nieruchomości od osób fizycznych.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr XIX/212/2020 Rady Miasta Przeworska z dnia 13 lutego 2020 r. w sprawie rozpatrzenia petycji Pani Renaty Sutor z dnia 28 listopada 2019 r. w zakresie zmiany przepisów prawa miejscowego.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Uchwała Nr XIX/212/2020 Rady Miasta Przeworska"
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr XIX/213/2020 Rady Miasta Przeworska z dnia 13 lutego 2020 r. w sprawie rozpatrzenia petycji Pani Renaty Sutor z dnia 6 grudnia 2019 r. w zakresie zmiany przepisów prawa miejscowego.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Uchwała Nr XIX/213/2020 Rady Miasta Przeworska"
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr XIX/213/2020 Rady Miasta Przeworska z dnia 13 lutego 2020 r. w sprawie rozpatrzenia petycji Pani Renaty Sutor z dnia 6 grudnia 2019 r. w zakresie zmiany przepisów prawa miejscowego.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zapytanie ofertowe na zadanie pn.:"Dostawa i wbudowanie materiału kamiennego na drogach miejskich miasta Przeworska"
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zapytanie ofertowe na zadanie pn.:"Dostawa i wbudowanie materiału kamiennego na drogach miejskich miasta Przeworska"
Treść zmiany:
Dodano załącznik "ZAPYTANIE ofertowe"
Dotyczy dokumentu:
Zapytanie ofertowe na zadanie pn.:"Dostawa i wbudowanie materiału kamiennego na drogach miejskich miasta Przeworska"
Treść zmiany:
Dodano załącznik "FORMULARZ OFERTOWY - zal. nr 1"
Dotyczy dokumentu:
Zapytanie ofertowe na zadanie pn.:"Dostawa i wbudowanie materiału kamiennego na drogach miejskich miasta Przeworska"
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

11.02.2020

Dotyczy dokumentu:
Klauzula informacyjna
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Klauzula informacyjna
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Klauzula informacyjna
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Klauzula informacyjna przy procedowaniu studiumuwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy"
Dotyczy dokumentu:
Klauzula informacyjna
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Klauzula informacyjna przy procedowaniu miejscowychplanów zagospodarowania przestrzennego"

poprzednia ... 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 ... następna