Rejestr zmian w biuletynie

31.08.2020

Dotyczy dokumentu:
Sesja RM Przeworska - 27 sierpnia 2020 r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr XXIV/255/2020 Rady Miasta Przeworska z dnia 27 sierpnia 2020 r. w sprawie zmian w budżecie miasta na 2020 rok.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Uchwała Nr XXIV/255/2020 Rady Miasta Przeworska"
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr XXIV/255/2020 Rady Miasta Przeworska z dnia 27 sierpnia 2020 r. w sprawie zmian w budżecie miasta na 2020 rok.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr XXIV/256/2020 Rady Miasta Przeworska z dnia 27 sierpnia 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości miejskich.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Uchwała Nr XXIV/256/2020 Rady Miasta Przeworska"
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr XXIV/256/2020 Rady Miasta Przeworska z dnia 27 sierpnia 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości miejskich.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr XXIV/257/2020 Rady Miasta Przeworska z dnia 27 sierpnia 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości gruntowych na rzecz Gminy Miejskiej Przeworsk.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Uchwała Nr XXIV/257/2020 Rady Miasta Przeworska"
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr XXIV/257/2020 Rady Miasta Przeworska z dnia 27 sierpnia 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości gruntowych na rzecz Gminy Miejskiej Przeworsk.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr XXIV/258/2020 Rady Miasta Przeworska z dnia 27 sierpnia 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy na czas nieoznaczony nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miejskiej Przeworsk.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Uchwała Nr XXIV/258/2020 Rady Miasta Przeworska"
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr XXIV/258/2020 Rady Miasta Przeworska z dnia 27 sierpnia 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy na czas nieoznaczony nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miejskiej Przeworsk.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr XXIV/259/2020 Rady Miasta Przeworska z dnia 27 sierpnia 2020 r. w sprawie wniesienia aportu do Przeworskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Przeworsku.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Uchwała Nr XXIV/259/2020 Rady Miasta Przeworska"
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr XXIV/259/2020 Rady Miasta Przeworska z dnia 27 sierpnia 2020 r. w sprawie wniesienia aportu do Przeworskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Przeworsku.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr XXIV/260/2020 Rady Miasta Przeworska z dnia 27 sierpnia 2020 r. w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w mieście Przeworsk w roku szkolnym 2020/2021.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Uchwała Nr XXIV/260/2020 Rady Miasta Przeworska"
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr XXIV/260/2020 Rady Miasta Przeworska z dnia 27 sierpnia 2020 r. w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w mieście Przeworsk w roku szkolnym 2020/2021.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr XXIV/261/2020 Rady Miasta Przeworska z dnia 27 sierpnia 2020 r. w sprawie przyjęcia STRATEGII ROZWOJU ELEKTROMOBILNOŚCI dla Miasta Przeworska do 2035 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Uchwała Nr XXIV/261/2020 Rady Miasta Przeworska"
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr XXIV/261/2020 Rady Miasta Przeworska z dnia 27 sierpnia 2020 r. w sprawie przyjęcia STRATEGII ROZWOJU ELEKTROMOBILNOŚCI dla Miasta Przeworska do 2035 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Wyniki głosowania radnych - Uchwała NrXXIV/261/2020 Rady Miasta Przeworska"
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr XXIV/261/2020 Rady Miasta Przeworska z dnia 27 sierpnia 2020 r. w sprawie przyjęcia STRATEGII ROZWOJU ELEKTROMOBILNOŚCI dla Miasta Przeworska do 2035 r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr XXIV/262/2020 Rady Miasta Przeworska z dnia 27 sierpnia 2020 r. w sprawie przekazania skargi według właściwości.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Uchwała Nr XXIV/262/2020 Rady Miasta Przeworska"
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr XXIV/262/2020 Rady Miasta Przeworska z dnia 27 sierpnia 2020 r. w sprawie przekazania skargi według właściwości.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

28.08.2020

Dotyczy dokumentu:
Protokół Nr 23/2020 z posiedzenia połączonych Komisji Budżetu i Finansów Rady Miasta Przeworska i Komisji Spraw Społecznych Rady Miasta Przeworska odbytego w dniu 23.06.2020 r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Protokół Nr 20/2020 z posiedzenia połączonych Komisji Budżetu i Finansów Rady Miasta Przeworska i Komisji Spraw Społecznych Rady Miasta Przeworska odbytego w dniu 23.06.2020 r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Protokół Nr 20/2020 z posiedzenia połączonych Komisji Budżetu i Finansów Rady Miasta Przeworska i Komisji Spraw Społecznych Rady Miasta Przeworska odbytego w dniu 23 czerwca 2020 r.
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Protokół Nr 20/2020 z posiedzenia połączonych Komisji Budżetu i Finansów Rady Miasta Przeworska i Komisji Spraw Społecznych Rady Miasta Przeworska odbytego w dniu 23 czerwca 2020 r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Protokół Nr 8/2020 z posiedzenia Komisji skarg, wniosków i petycji Rady Miasta Przeworska odbytego w dniu 12.08.2020 r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Protokół Nr 7/2020 z posiedzenia Komisji skarg, wniosków i petycji Rady Miasta Przeworska odbytego w dniu 27.05.2020 r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Protokół Nr XXIII/2020 ze zwyczajnej sesji Rady Miasta Przeworska odbytej w dniu 25 czerwca 2020 r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 ... następna