Rejestr zmian w biuletynie

13.07.2004

Treść zmiany:
Dodanie podkatalogu Sesja RM - 29 kwiecień 2003 do katalogu Uchwały Rady Miasta w menu przedmiotowym

08.07.2004

Treść zmiany:
Zmiana kolejności wyświetlania elementów w katalogu Gospodarka Przestrzenna i Budownictwo menu przedmiotowego
Treść zmiany:
Zmiana nazwy katalogu Decyzje - Ogłoszenia w menu przedmiotowym (nowa nazwa Wypisy i wyrysy ze Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Przeworska)
Treść zmiany:
Usunięcie podkatalogu Wypisy i wyrysy ze Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Przeworska z katalogu Gospodarka Przestrzenna i Budownictwo w menu przedmiotowym
Treść zmiany:
Dodanie podkatalogu Wypisy i wyrysy ze Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Przeworska do katalogu Gospodarka Przestrzenna i Budownictwo w menu przedmiotowym
Treść zmiany:
Dodanie podkatalogu Wypisy i wyrysy z miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego do katalogu Gospodarka Przestrzenna i Budownictwo w menu przedmiotowym
Treść zmiany:
Dodanie podkatalogu Zaświadczenia o przeznaczeniu terenu w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego do katalogu Gospodarka Przestrzenna i Budownictwo w menu przedmiotowym
Treść zmiany:
Dodanie podkatalogu Decyzje o warunkach zabudowy do katalogu Gospodarka Przestrzenna i Budownictwo w menu przedmiotowym
Treść zmiany:
Dodanie podkatalogu Decyzje o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego do katalogu Gospodarka Przestrzenna i Budownictwo w menu przedmiotowym

07.07.2004

Treść zmiany:
Dodanie podkatalogu Decyzje - Ogłoszenia do katalogu Gospodarka Przestrzenna i Budownictwo w menu przedmiotowym

poprzednia ... 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 ...następna