Rejestr zmian w biuletynie

18.08.2020

Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony dla zadania pn.:"Modernizacja basenu krytego przy Szkole Podstawowej nr 1 w Przeworsku"
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony dla zadania pn.:"Modernizacja basenu krytego przy Szkole Podstawowej nr 1 w Przeworsku"
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Ogłoszenie o zamówieniu"
Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony dla zadania pn.:"Modernizacja basenu krytego przy Szkole Podstawowej nr 1 w Przeworsku"
Treść zmiany:
Dodano załącznik "SIWZ wraz z załacznikami"
Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony dla zadania pn.:"Modernizacja basenu krytego przy Szkole Podstawowej nr 1 w Przeworsku"
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Przedmiar robót - zał do siwz"
Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony dla zadania pn.:"Modernizacja basenu krytego przy Szkole Podstawowej nr 1 w Przeworsku"
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Projekt budowlany zał do siwz"
Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony dla zadania pn.:"Modernizacja basenu krytego przy Szkole Podstawowej nr 1 w Przeworsku"
Treść zmiany:
Dodano załącznik "STWiOR zał do siwz"
Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony dla zadania pn.:"Modernizacja basenu krytego przy Szkole Podstawowej nr 1 w Przeworsku"
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony dla zadania pn.:"Rewitalizacja skansenu Pastewnik w Przeworsku- gonty Karczma"
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony dla zadania pn.:"Rewitalizacja skansenu Pastewnik w Przeworsku- gonty Karczma"
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Ogłoszenie o zamówieniu"
Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony dla zadania pn.:"Rewitalizacja skansenu Pastewnik w Przeworsku- gonty Karczma"
Treść zmiany:
Dodano załącznik "SIWZ wraz z załącznikami"
Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony dla zadania pn.:"Rewitalizacja skansenu Pastewnik w Przeworsku- gonty Karczma"
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Przedmiar robót - zał do siwz"
Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony dla zadania pn.:"Rewitalizacja skansenu Pastewnik w Przeworsku- gonty Karczma"
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Projekt budowlany cz.2"
Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony dla zadania pn.:"Rewitalizacja skansenu Pastewnik w Przeworsku- gonty Karczma"
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Projekt budowlany cz.1"
Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony dla zadania pn.:"Rewitalizacja skansenu Pastewnik w Przeworsku- gonty Karczma"
Treść zmiany:
Dodano załącznik "STWiOR zał do siwz"
Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony dla zadania pn.:"Rewitalizacja skansenu Pastewnik w Przeworsku- gonty Karczma"
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr 92/2020 Burmistrza Miasta Przeworska z dnia 10 sierpnia 2020 r. w sprawie zmian w budżecie miasta Przeworska na rok 2020.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 ... następna