Rejestr zmian w biuletynie

07.08.2020

Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr 71/2020 Burmistrza Miasta Przeworska z dnia 8 czerwca 2020 r. w sprawie zatwierdzenia planu kontroli na rok 2020.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr 71/2020 Burmistrza Miasta Przeworska z dnia 8 czerwca 2020 r. w sprawie zatwierdzenia planu kontroli na rok 2020.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "ZBM_71_2020.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr 89/2020 Burmistrza Miasta Przeworska z dnia 31 lipca 2020 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Przeworska na 2020 rok.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "ZBM_89_2020.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr 89/2020 Burmistrza Miasta Przeworska z dnia 31 lipca 2020 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Przeworska na 2020 rok.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr 87/2020 Burmistrza Miasta Przeworska z dnia 24 lipca 2020 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Przeworska na 2020 rok.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr 87/2020 Burmistrza Miasta Przeworska z dnia 24 lipca 2020 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Przeworska na 2020 rok.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "ZBM_87_2020.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr 32/2020 Burmistrza Miasta Przeworska z dnia 5 marca 2020 r. w sprawie wprowadzenia procedur windykacji należności przypadających Gminie Miejskiej Przeworsk.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr 154/2019 Burmistrza Miasta Przeworska z dnia 31 grudnia 2019 r. w sprawie instrukcji dla pracowników samorządowych oraz pracowników jednostek organizacyjnych podlegających centralizacji rozliczeń podatku VAT w zakresie przekazywania informacji o schematach podatkowych MDR oraz wprowadzenia i stosowania wewnętrznej procedury w zakresie przeciwdziałania niewywiązywaniu się z obowiązku przekazywania informacji o schematach podatkowych.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "ZBM_154_2019.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr 154/2019 Burmistrza Miasta Przeworska z dnia 31 grudnia 2019 r. w sprawie instrukcji dla pracowników samorządowych oraz pracowników jednostek organizacyjnych podlegających centralizacji rozliczeń podatku VAT w zakresie przekazywania informacji o schematach podatkowych MDR oraz wprowadzenia i stosowania wewnętrznej procedury w zakresie przeciwdziałania niewywiązywaniu się z obowiązku przekazywania informacji o schematach podatkowych.
Treść zmiany:
Usunięto załącznik ZBM_154_2019.pdf

05.08.2020

Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr 77/2020 Burmistrza Miasta Przeworska z dnia 19 czerwca 2020 r. w sprawie prowadzenia wyodrębnionej ewidencji księgowej dla projektu grantowego pn. "Zdalna szkoła+" - wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej, w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej nr I "Powszechny dostęp do szybkiego Internetu", działania 1.1: "Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach".
Treść zmiany:
Dodano załącznik "ZBM_77_2020.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr 77/2020 Burmistrza Miasta Przeworska z dnia 19 czerwca 2020 r. w sprawie prowadzenia wyodrębnionej ewidencji księgowej dla projektu grantowego pn. "Zdalna szkoła+" - wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej, w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej nr I "Powszechny dostęp do szybkiego Internetu", działania 1.1: "Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach".
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr 31/2020 Burmistrza Miasta Przeworska z dnia 2 marca 2020 r. w sprawie prowadzenia wyodrębnionej ewidencji księgowej dla mikroprojektu indywidualnego pn. "Karpackie Laboratorium Medialne" w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Interreg V-A Polska - Słowacja 2014-2020".
Treść zmiany:
Dodano załącznik "ZBM_31_2020.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr 31/2020 Burmistrza Miasta Przeworska z dnia 2 marca 2020 r. w sprawie prowadzenia wyodrębnionej ewidencji księgowej dla mikroprojektu indywidualnego pn. "Karpackie Laboratorium Medialne" w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Interreg V-A Polska - Słowacja 2014-2020".
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr 145/2019 Burmistrza Miasta Przeworska z dnia 20 grudnia 2019 r. w sprawie ujednolicenia zasad wyceny aktywów i pasywów, a także zasad umarzania i amortyzowania środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych przez wszystkie jednostki budżetowe Gminy Miejskiej Przeworsk.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr 145/2019 Burmistrza Miasta Przeworska z dnia 20 grudnia 2019 r. w sprawie ujednolicenia zasad wyceny aktywów i pasywów, a także zasad umarzania i amortyzowania środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych przez wszystkie jednostki budżetowe Gminy Miejskiej Przeworsk.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "ZBM_145_2019.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr 101/2019 Burmistrza Miasta Przeworska z dnia 26 września 2019 r. w sprawie wprowadzenia Instrukcji inwentaryzacyjnej.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "ZBM_101_2019.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr 101/2019 Burmistrza Miasta Przeworska z dnia 26 września 2019 r. w sprawie wprowadzenia Instrukcji inwentaryzacyjnej.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr 44/2019 Burmistrza Miasta Przeworska z dnia 18 kwietnia 2019 r. w sprawie prowadzenia wyodrębnionej ewidencji księgowej dla projektu pn. "Holistyczna rewitalizacja na terenie MOF Jarosław - Przeworsk" nr RPPK.06.03.00-18-0022/18-00 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi Priorytetowej nr "VI Spójność Przestrzenna i Społeczna" Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020
Treść zmiany:
Usunięto załącznik ZBM_44_2019.pdf
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr 44/2019 Burmistrza Miasta Przeworska z dnia 18 kwietnia 2019 r. w sprawie prowadzenia wyodrębnionej ewidencji księgowej dla projektu pn. "Holistyczna rewitalizacja na terenie MOF Jarosław - Przeworsk" nr RPPK.06.03.00-18-0022/18-00 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi Priorytetowej nr "VI Spójność Przestrzenna i Społeczna" Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020
Treść zmiany:
Dodano załącznik "ZBM_44_2019.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr 1/2018 Burmistrza Miasta Przeworska z dnia 2 stycznia 2018 r. w sprawie ustalenia zasad prowadzenia rachunkowości oraz planu kont dla budżetu Gminy Miejskiej Przeworsk jako jednostki samorządu terytorialnego i Urzędu Miasta Przeworska jako jednostki budżetowej.
Treść zmiany:
Usunięto załącznik SKMBT_C454e18062608450.pdf
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr 1/2018 Burmistrza Miasta Przeworska z dnia 2 stycznia 2018 r. w sprawie ustalenia zasad prowadzenia rachunkowości oraz planu kont dla budżetu Gminy Miejskiej Przeworsk jako jednostki samorządu terytorialnego i Urzędu Miasta Przeworska jako jednostki budżetowej.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "SKMBT_C454e18062608450.pdf"

03.08.2020

Dotyczy dokumentu:
Obwieszczenie w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych Strategii Rozwoju Elektromobilności dla Przeworska do 2035 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Projekt Strategii Rozwoju Elektromobilności dlaPrzeworska do 2035 r."
Dotyczy dokumentu:
Obwieszczenie w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych Strategii Rozwoju Elektromobilności dla Przeworska do 2035 r.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Obwieszczenie w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych Strategii Rozwoju Elektromobilności dla Przeworska do 2035 r.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Obwieszczenie w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych Strategii Rozwoju Elektromobilności dla Przeworska do 2035 r.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Obwieszczenie w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych Strategii Rozwoju Elektromobilności dla Przeworska do 2035 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Projekt Strategii Rozwoju Elektromobilności dlaPrzeworska do 2035 r."
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr 90/2020 Burmistrza Miasta Przeworska z dnia 31 lipca 2020 r. w sprawie przeprowadzenia obowiązkowej deratyzacji na terenie Gminy Miejskiej Przeworsk.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr 90/2020 Burmistrza Miasta Przeworska z dnia 31 lipca 2020 r. w sprawie przeprowadzenia obowiązkowej deratyzacji na terenie Gminy Miejskiej Przeworsk.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr 89/2020 Burmistrza Miasta Przeworska z dnia 31 lipca 2020 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Przeworska na 2020 rok.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr 88/2020 Burmistrza Miasta Przeworska z dnia 29 lipca 2020 r. w sprawie zmian w budżecie miasta Przeworska na 2020 rok.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr 88/2020 Burmistrza Miasta Przeworska z dnia 29 lipca 2020 r. w sprawie zmian w budżecie miasta Przeworska na 2020 rok.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr 87/2020 Burmistrza Miasta Przeworska z dnia 24 lipca 2020 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Przeworska na 2020 rok.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 ... następna