Rejestr zmian w biuletynie

02.04.2019

Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony na: Wykonanie właściwych prac w ramach zadania pn.: „Stabilizacja osuwiska w rejonie ul. Wałowej, Bernardyńskiej i Krętej wraz z odbudową dróg i infrastruktury technicznej” – etap I
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony na: Wykonanie właściwych prac w ramach zadania pn.: „Stabilizacja osuwiska w rejonie ul. Wałowej, Bernardyńskiej i Krętej wraz z odbudową dróg i infrastruktury technicznej” – etap I
Treść zmiany:
Dodano załącznik "informacja z otwarcia ofert ( zestawienie) "
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr 31/2019 Burmistrza Miasta Przeworska z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie przedłożenia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Miasta Przeworska za rok 2018.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr 31/2019 Burmistrza Miasta Przeworska z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie przedłożenia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Miasta Przeworska za rok 2018.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "ZBM_31_2019_1.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr 31/2019 Burmistrza Miasta Przeworska z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie przedłożenia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Miasta Przeworska za rok 2018.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr 30/2019 Burmistrza Miasta Przeworska z dnia 25 marca 2019 r. w sprawie zmian w budżecie miasta na rok 2019._______________oraz ____________Zarządzenie Nr 30A/2019 Burmistrza Miasta Przeworska z dnia 26 marca 2019 r. w sprawie zmian w budżecie miasta na rok 2019.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr 26/2019 Burmistrza Miasta Przeworska z dnia 8 marca 2019 r. w sprawie zmian w budżecie miasta na rok 2019.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr 26/2019 Burmistrza Miasta Przeworska z dnia 8 marca 2019 r. w sprawie zmian w budżecie miasta na rok 2019.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "ZBM_26_2019.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr 26/2019 Burmistrza Miasta Przeworska z dnia 8 marca 2019 r. w sprawie zmian w budżecie miasta na rok 2019.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu

29.03.2019

Dotyczy dokumentu:
Wzory formularzy do pobrania
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zaświadczenie"
Dotyczy dokumentu:
Wzory formularzy do pobrania
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Zaświadczenie
Dotyczy dokumentu:
Sesja RM Przeworska - 21 listopada 2018 r.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Sesja RM Przeworska - 29 listopada 2018 r.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Sesja RM Przeworska - 20 grudnia 2018 r.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Sesja RM Przeworska - 31 stycznia 2019 r.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Sesja RM Przeworska - 28 lutego 2019 r.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Sesja RM Przeworska - 14 marca 2019 r.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Sesja RM Przeworska - 28 marca 2019 r.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Sesja RM Przeworska - 28 marca 2019 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Głosowanie nad przyjęciem protokołu z sesjiodbytej w dniu 28 lutego 2019 r."
Dotyczy dokumentu:
Sesja RM Przeworska - 28 marca 2019 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Głosowanie nad przyjęciem protokołu z sesjiodbytej w dniu 14 marca 2019 r."
Dotyczy dokumentu:
Sesja RM Przeworska - 28 marca 2019 r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Sesja RM Przeworska - 14 marca 2019 r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Sesja RM Przeworska - 28 lutego 2019 r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Sesja RM Przeworska - 31 stycznia 2019 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Głosowanie nad zmianą porządku obrad"
Dotyczy dokumentu:
Sesja RM Przeworska - 31 stycznia 2019 r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Sesja RM Przeworska - 20 grudnia 2018 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Głosowanie nad przyjęciem protokołu z sesjiodbytej w dniu 21 listopada 2018 r."
Dotyczy dokumentu:
Sesja RM Przeworska - 20 grudnia 2018 r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Sesja RM Przeworska - 29 listopada 2018 r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Sesja RM Przeworska - 21 listopada 2018 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Głosowanie nad składem Komisji Skrutacyjnej"
Dotyczy dokumentu:
Sesja RM Przeworska - 21 listopada 2018 r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr VII/73/2019 Rady Miasta Przeworska z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie darowizny nieruchomości na rzecz Gminy Przeworsk
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Uchwała Nr VII/73/2019 Rady Miasta Przeworska"
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr VII/73/2019 Rady Miasta Przeworska z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie darowizny nieruchomości na rzecz Gminy Przeworsk
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr VII/74/2019 Rady Miasta Przeworska z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości miejskiej w drodze bezprzetargowej
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Uchwała Nr VII/74/2019 Rady Miasta Przeworska"
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr VII/74/2019 Rady Miasta Przeworska z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości miejskiej w drodze bezprzetargowej
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr VII/75/2019 Rady Miasta Przeworska z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie przyjęcia "Programu zapobiegającemu bezdomności zwierząt na terenie Miasta Przeworska w roku 2019"
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Uchwała Nr VII/75/2019 Rady Miasta Przeworska"
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr VII/75/2019 Rady Miasta Przeworska z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie przyjęcia "Programu zapobiegającemu bezdomności zwierząt na terenie Miasta Przeworska w roku 2019"
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr VII/76/2019 Rady Miasta Przeworska z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie określenia ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za rok od domku letniskowego lub innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Uchwała Nr VII/76/2019 Rady Miasta Przeworska"
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr VII/76/2019 Rady Miasta Przeworska z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie określenia ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za rok od domku letniskowego lub innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr VII/77/2019 Rady Miasta Przeworska z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Miejskiej Przeworsk
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Uchwała Nr VII/77/2019 Rady Miasta Przeworska"
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr VII/77/2019 Rady Miasta Przeworska z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Miejskiej Przeworsk
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr VII/78/2019 Rady Miasta Przeworska z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie określenia górnej stawki za opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie miasta Przeworska
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Uchwała Nr VII/78/2019 Rady Miasta Przeworska"
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr VII/78/2019 Rady Miasta Przeworska z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie określenia górnej stawki za opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie miasta Przeworska
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Protokół Nr VI/2019 z nadzwyczajnej sesji Rady Miasta Przeworska odbytej w dniu 14 marca 2019 r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Protokół Nr V/2019 z sesji Rady Miasta Przeworska odbytej w dniu 28 lutego 2019 r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

28.03.2019

Dotyczy dokumentu:
Formularze oświadczeń majątkowych
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Formularze oświadczeń majątkowych
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Formularz_oświadczenie majątkowe_za_2018.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Formularze oświadczeń majątkowych
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Formularz oświadczenia majątkowego -Wójt/Burmistrz/Prezydent - Word
Dotyczy dokumentu:
Formularze oświadczeń majątkowych
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Formularz_oświadczenie majątkowe_za_2018.docx"
Dotyczy dokumentu:
Formularze oświadczeń majątkowych
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Formularz oświadczenia majątkowego -Wójt/Burmistrz/Prezydent - PDF
Dotyczy dokumentu:
Protokół Nr 6/2019 z posiedzenia Komisji Budżetowo - Gospodarczej Rady Miasta Przerworska odbytego w dniu 14 marca 2019 r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

27.03.2019

Dotyczy dokumentu:
Projekt listy uprawnionych do wynajmu/zamiany lokalu komunalnego
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Projekt Listy uprawnionych do wynajmu / zamiany lokalu komunalnego
Treść zmiany:
Dokument usunięto.

poprzednia ... 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 ... następna