Rejestr zmian w biuletynie

28.07.2020

Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie Burmistrza Miasta Przeworska o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ul. Mikołaja Kopernika w Przeworsku, projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Gorliczyńska III" w Przeworsku, projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Studziańska III" w Przeworsku.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "MPZP Kopernika.zip"
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie Burmistrza Miasta Przeworska o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ul. Mikołaja Kopernika w Przeworsku, projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Gorliczyńska III" w Przeworsku, projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Studziańska III" w Przeworsku.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "MPZP Gorliczyńska III.zip"
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie Burmistrza Miasta Przeworska o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ul. Mikołaja Kopernika w Przeworsku, projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Gorliczyńska III" w Przeworsku, projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Studziańska III" w Przeworsku.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "MPZP Studziańska III.zip"
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie Burmistrza Miasta Przeworska o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany Nr 1/2018 Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Przeworska.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "01_zał_nr_1_SUIKZP_częśćI-1_Przeworsk_tekst_uwar-zarządzenie Wojewody.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie Burmistrza Miasta Przeworska o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany Nr 1/2018 Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Przeworska.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "02_zał_nr_1_SUIKZP_częśćI-2_Przeworsk_tekst_uwarunkowania.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie Burmistrza Miasta Przeworska o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany Nr 1/2018 Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Przeworska.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "03_zał_nr_2_SUIKZP_Przeworsk_rys_uwar.jpg"
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie Burmistrza Miasta Przeworska o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany Nr 1/2018 Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Przeworska.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "04_zał_nr_3_SUIKZP_Przeworsk_tekst_kierunki.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie Burmistrza Miasta Przeworska o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany Nr 1/2018 Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Przeworska.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "05_zał_nr_4_SUIKZP_Przeworsk_rys_kierunki.jpg"
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie Burmistrza Miasta Przeworska o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany Nr 1/2018 Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Przeworska.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "06_tekst_PONS_zm_SUIKZP_Przeworsk.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie Burmistrza Miasta Przeworska o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany Nr 1/2018 Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Przeworska.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "07_rys_PONS_zm_SUIKZP_Przeworsk.jpg"
Dotyczy dokumentu:
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Przeworska.
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Przeworska.
Treść zmiany:
Usunięto załącznik 07_rys_PONS_zm_SUIKZP_Przeworsk.jpg
Dotyczy dokumentu:
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Przeworska.
Treść zmiany:
Usunięto załącznik 06_tekst_PONS_zm_SUIKZP_Przeworsk.pdf
Dotyczy dokumentu:
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Przeworska.
Treść zmiany:
Usunięto załącznik 05_zał_nr_4_SUIKZP_Przeworsk_rys_kierunki.jpg
Dotyczy dokumentu:
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Przeworska.
Treść zmiany:
Usunięto załącznik 04_zał_nr_3_SUIKZP_Przeworsk_tekst_kierunki.pdf
Dotyczy dokumentu:
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Przeworska.
Treść zmiany:
Usunięto załącznik 03_zał_nr_2_SUIKZP_Przeworsk_rys_uwar.jpg
Dotyczy dokumentu:
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Przeworska.
Treść zmiany:
Usunięto załącznik 02_zał_nr_1_SUIKZP_częśćI-2_Przeworsk_tekst_uwarunkowania.pdf
Dotyczy dokumentu:
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Przeworska.
Treść zmiany:
Usunięto załącznik 01_zał_nr_1_SUIKZP_częśćI-1_Przeworsk_tekst_uwar-zarządzenie Wojewody.pdf
Dotyczy dokumentu:
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Przeworska.
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Przeworska.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "01_zał_nr_1_SUIKZP_częśćI-1_Przeworsk_tekst_uwar-zarządzenie Wojewody.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Przeworska.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "02_zał_nr_1_SUIKZP_częśćI-2_Przeworsk_tekst_uwarunkowania.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Przeworska.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "03_zał_nr_2_SUIKZP_Przeworsk_rys_uwar.jpg"
Dotyczy dokumentu:
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Przeworska.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "04_zał_nr_3_SUIKZP_Przeworsk_tekst_kierunki.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Przeworska.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "05_zał_nr_4_SUIKZP_Przeworsk_rys_kierunki.jpg"
Dotyczy dokumentu:
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Przeworska.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "06_tekst_PONS_zm_SUIKZP_Przeworsk.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Przeworska.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 ... następna