Rejestr zmian w biuletynie

01.10.2018

Dotyczy dokumentu:
Postanowienie Komisarza Wyborczego w Przemyślu w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych - wybory samorządowe 21.10.2018 r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Załącznik do postanowienia Komisarza Wyborczego w Przemyślu w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych - wybory samorządowe 21.10.2018 r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Protokół Nr 38/2018 z kontroli Komisji Rewizyją Rady Miasta Przeworska przeprowadzonej w dniu 31.08.2018 r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr 95/2018 Burmistrza Miasta Przeworska z dnia 17 września 2018 r. w sprawie zmian w budżecie miasta na rok 2018.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr 95/2018 Burmistrza Miasta Przeworska z dnia 17 września 2018 r. w sprawie zmian w budżecie miasta na rok 2018.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr 95/2018 Burmistrza Miasta Przeworska z dnia 17 września 2018 r. w sprawie zmian w budżecie miasta na rok 2018.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "ZBM_95_2018.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony dla zadania pn:"Dostawa nagłośnienia scenicznego sceny letniej w ramach projektu pn.: Rozwój Infrastruktury kulturalnej oraz rozwój oferty kulturalnej, na terenie Gmin MOF Jarosław-Przeworsk"- II
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony dla zadania pn:"Dostawa nagłośnienia scenicznego sceny letniej w ramach projektu pn.: Rozwój Infrastruktury kulturalnej oraz rozwój oferty kulturalnej, na terenie Gmin MOF Jarosław-Przeworsk"- II
Treść zmiany:
Dodano załącznik "informacja z otwarcia ofert"
Dotyczy dokumentu:
Protokół Nr LV/2018 ze zwyczajnej sesji Rady Miasta Przeworska odbytej w dniu 30 sierpnia 2018 r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

25.09.2018

Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr 100/2018 Burmistrza Miasta Przeworska z dnia 24 września 2018 r. w sprawie ustalenia pełnej wysokości stypendium szkolenego o charakterze socjalnym dla ucznió zamieszkałych na terenie Gminy Miejskiej Przeworsk.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr 99/2018 Burmistrza Miasta Przeworska
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr 98/2018 Burmistrza Miasta Przeworska
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr 97/2018 Burmistrza Miasta Przeworska
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr 96/2018 Burmistrza Miasta Przeworska
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr 95/2018 Burmistrza Miasta Przeworska z dnia 17 września 2018 r. w sprawie zmian w budżecie miasta na rok 2018.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr 94/2018 Burmistrza Miasta Przeworska z dnia 17 września 2018 r. w sprawie powołania Zespołu Interdyscyplinarnego ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr 93/2018 Burmistrza Miasta Przeworska z dnia 10 września 2018 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia drugiego przetargu w dniu 14 września 2018 r. na sprzedaż nieruchomości miejskich położonych przy ul. Kościuszki, ul. Gen. Andersa oraz ul. Armii Krajowej w Przeworsku___________________________ oraz Zarządzenie Burmistrza Miasta Przeworska z dnia r 93A_2018 z dnia 11 września 2018 r. w sprawie zapewnienia obsługi systemu informatycznego podczas wyborów samorządowych, zarządzonych na dzień 21.10.2018 r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr 92/2018 Burmistrza Miasta Przeworska z dnia 3 września 2018 r. w sprawie powołania zespołu zadaniowego ds. budżetu obywatelskiego.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr 91/2018 Burmistrza Miasta Przeworska z dnia 3 września 2018 r. w sprawie zmian w budżecie miasta na rok 2018.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr 90/2018 Burmistrza Miasta Przeworska z dnia 31 sierpnia 2018 r. w sprawie zmian w budżecie miasta na rok 2018.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr 89/2018 Burmistrza Miasta Przeworska
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr 88/2018 Burmistrza Miasta Przeworska
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr 87/2018 Burmistrza Miasta Przeworska
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr 86/2018 Burmistrza Miasta Przeworska
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr 85/2018 Burmistrza Miasta Przeworska
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr 84/2018 Burmistrza Miasta Przeworska
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr 83/2018 Burmistrza Miasta Przeworska
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr 82/2018 Burmistrza Miasta Przeworska
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr 82/2018 Burmistrza Miasta Przeworska
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr 82/2018 Burmistrza Miasta Przeworska
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr 81/2018 Burmistrza Miasta Przeworska
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr 80/2018 Burmistrza Miasta Przeworska
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr 80/2018 Burmistrza Miasta Przeworska
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr 81/2018 Burmistrza Miasta Przeworska
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr 79/2018 Burmistrza Miasta Przeworska
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

poprzednia ... 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 ... następna