Rejestr zmian w biuletynie

17.01.2017

Treść zmiany:
Dodanie podkatalogu Projekt założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, en. elektryczną i paliwa gazowe dla m. Przeworska do katalogu Ochrona Środowiska w menu przedmiotowym

05.01.2017

Treść zmiany:
Dodanie podkatalogu Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Miasta Przeworska na lata 2016-2022 do katalogu Ochrona Środowiska w menu przedmiotowym
Treść zmiany:
Dodanie podkatalogu Sesja RM - 29 grudzień 2016 do katalogu Kadencja 2014-2018 w menu przedmiotowym

04.01.2017

Treść zmiany:
Zmiana kolejności wyświetlania elementów w katalogu Uchwały, Zarządzenia i Protokoły Rady Miasta Menu przedmiotowego
Treść zmiany:
Dodanie podkatalogu Zarządzenia Burmistrza - Rok 2017 do katalogu Uchwały, Zarządzenia i Protokoły Rady Miasta w menu przedmiotowym

15.12.2016

Treść zmiany:
Zmiana kolejności wyświetlania elementów w głównym katalogu Menu przedmiotowego
Treść zmiany:
Dodanie katalogu Gminny Program Rewitalizacji do menu przedmiotowego

01.12.2016

Treść zmiany:
Dodanie podkatalogu Sesja RM - 29 listopad 2016 do katalogu Kadencja 2014-2018 w menu przedmiotowym

08.11.2016

Treść zmiany:
Dodanie podkatalogu Sesja RM - 27 październik 2016 do katalogu Kadencja 2014-2018 w menu przedmiotowym

05.10.2016

Treść zmiany:
Dodanie podkatalogu Sesja RM - 29 września 2016 do katalogu Kadencja 2014-2018 w menu przedmiotowym

poprzednia ... 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 ...następna