Rejestr zmian w biuletynie

07.03.2018

Dotyczy dokumentu:
Protokół Nr 61/2018 z posiedzenia Komisji Spraw Społecznych Rady Miasta Przeworska odbytego w dniu 25.01.2018 r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Protokół Nr 60/2017 z posiedzenia Komisji Spraw Społecznych Rady Miasta Przeworska odbytego w dniu 20.12.2017 r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy - działka handlowa, ul. Szpitalna
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Informacja dla mieszkańców miasta Przeworska dotycząca jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Informacja"
Dotyczy dokumentu:
Informacja dla mieszkańców miasta Przeworska dotycząca jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Informacja dla mieszkańców miasta Przeworska dotycząca jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr XLVIII/411/18 Rady Miasta Przeworska z dnia 27 lutego 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie od osób fizycznych nieruchomości gruntowej na rzecz Gminy Miejskiej Przeworsk.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr XLVIII/410/18 Rady Miasta Przeworska z dnia 27 lutego 2018 r. w sprawie zasad udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego, obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom, którym powierzono stanowisko kierownicze w przedszkolach i szkołach prowadzonych przez Gminę Miejską Przeworsk
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr XLVIII/409/18 Rady Miasta Przeworska z dnia 27 lutego 2018 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli i niepublicznych innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie Gminy Miejskiej Przeworsk oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania dotacji
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr XLVIII/408/18 Rady Miasta Przeworska z dnia 27 lutego 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości na czas nieokreślony
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr XLVIII/407/18 Rady Miasta Przeworska z dnia 27 lutego 2018 r. w sprawie zmian w budżecie miasta na rok 2018.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr XLVII/406/18 Rady Miasta Przeworska z dnia 25 lutego 2018 r. w sprawie ustanowienia roku 2018 Rokiem Jubileuszu 625-lecia nadania praw miejskich dla Przeworska
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

02.03.2018

Dotyczy dokumentu:
Protokół Nr XLVI/2018 ze zwyczajnej sesji Rady Miasta Przeworska odbytej w dniu 30 stycznia 2018 r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Protokół Nr XLV/2018 ze nadzwyczajnej sesji Rady Miasta Przeworska odbytej w dniu 19 stycznia 2018 r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Protokół Nr XLV/2018 ze nadzwyczajnej sesji Rady Miasta Przeworska odbytej w dniu 19 lutego 2018 r.
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Protokół Nr XLV/2018 ze nadzwyczajnej sesji Rady Miasta Przeworska odbytej w dniu 19 lutego 2018 r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

poprzednia ... 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 ... następna